An Toàn Thực Phẩm

 
Quyết định, Thông Tư, Nghị định, TCVN, QCVN Về An Toàn Thực Phẩm

Quyết định, Thông Tư, Nghị định, TCVN, QCVN Về An Toàn Thực Phẩm

Quyết định, Thông Tư, Nghị định, TCVN, QCVN Của VFA Áp Dụng Hiện Hành..
Dịch Vụ Công Bố Hợp Quy An Toàn Thực Phẩm

Dịch Vụ Công Bố Hợp Quy An Toàn Thực Phẩm

Phúc Gia® là đơn vị hàng đầu trong Tư vấn Công bố Hợp quy An Toàn Thực Phẩm và Công bố Phù hợp ..
Công Bố An Toàn Thực Phẩm Cho Bao Bì, Dụng Cụ, Vật Liệu Bao Gói, Chứa Đựng Thực Phẩm

Công Bố An Toàn Thực Phẩm Cho Bao Bì, Dụng Cụ, Vật Liệu Bao Gói, Chứa Đựng Thực Phẩm

Phúc Gia® là đơn vị hàng đầu trong Tư vấn Công bố Hợp quy An Toàn Thực Phẩm và Công bố Phù hợp ..
Dịch Vụ Công Bố Phù Hợp Quy Định An Toàn Thực Phẩm

Dịch Vụ Công Bố Phù Hợp Quy Định An Toàn Thực Phẩm

Phúc Gia® là đơn vị hàng đầu trong Tư vấn Công bố Phù hợp Quy định An Toàn Thực Phẩm và Công bố..
Công Bố An Toàn Thực Phẩm Cho Các Sản Phẩm Bánh Kẹo

Công Bố An Toàn Thực Phẩm Cho Các Sản Phẩm Bánh Kẹo

Phúc Gia® là đơn vị hàng đầu trong Tư vấn Công bố Hợp quy An Toàn Thực Phẩm và Công bố Phù hợp ..
Công Bố An Toàn Thực Phẩm Máy Xay Đa Năng

Công Bố An Toàn Thực Phẩm Máy Xay Đa Năng

Điều gì khiến mọi doanh nghiệp đều lựa chọn Phúc Gia® là đơn vị hàng đầu trong Tư vấn công bố H..
Công Bố An Toàn Thực Phẩm Cho Máy Xay Thịt

Công Bố An Toàn Thực Phẩm Cho Máy Xay Thịt

Sản phẩm máy xay thịt phải Công bố An Toàn Thực Phẩm theo QCVN 12-3:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quố..
Công Bố An Toàn Thực Phẩm Cho Dầu Ô Liu

Công Bố An Toàn Thực Phẩm Cho Dầu Ô Liu

Sản phẩm dầu Ô liu phải Công bố An Toàn Thực Phẩm theo QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi..
Công Bố An Toàn Thực Phẩm Cho Nồi Cơm Điện

Công Bố An Toàn Thực Phẩm Cho Nồi Cơm Điện

Sản phẩm nồi cơm điện phải Công bố An Toàn Thực Phẩm theo QCVN 12-3:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quố..
Quyết Định Số: 46/2007/QĐ-BYT - Quy Định Giới Hạn Ô Nhiễm Trong Thực Phẩm

Quyết Định Số: 46/2007/QĐ-BYT - Quy Định Giới Hạn Ô Nhiễm Trong Thực Phẩm

Quyết Định Số: 46/2007/QĐ-BYT - Quy Định Giới Hạn Ô Nhiễm Trong Thực Phẩm..
QCVN 5-3:2010/BYT - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Đối Với Các Sản Phẩm Phomat

QCVN 5-3:2010/BYT - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Đối Với Các Sản Phẩm Phomat

QCVN 5-3:2010/BYT - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Đối Với Các Sản Phẩm Phomat..
Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Của Bộ Y Tế Đã Ban Hành

Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Của Bộ Y Tế Đã Ban Hành

Cho đến hết 04/02/2016 Bộ Y Tế đã ban hành 57 QCVN cụ thể là...    ..
An Toàn Thực Phẩm Hải Sản

An Toàn Thực Phẩm Hải Sản

Trong thời đại ô nhiễm nghiêm trọng như hiện nay, chưa nói đến việc đáp ứng nhu cầu hay đòi hỏi của ..
QCVN 12-4:2015/BYT Bao Bì, Dụng Cụ Làm Bằng Thuỷ Tinh, Gốm, Sứ Và Tráng Men

QCVN 12-4:2015/BYT Bao Bì, Dụng Cụ Làm Bằng Thuỷ Tinh, Gốm, Sứ Và Tráng Men

Quy chuẩn quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng m..
Thông Tư Số 52/2015/TT-BYT Ngày 21 Tháng 12 Năm 2015

Thông Tư Số 52/2015/TT-BYT Ngày 21 Tháng 12 Năm 2015

Thông Tư Số 52/2015/TT-BYT Ngày 21 Tháng 12 Năm 2015 ..
Nghị Định Số: 38/2012/NĐ-CP Ngày 25 Tháng 04 Năm 2012

Nghị Định Số: 38/2012/NĐ-CP Ngày 25 Tháng 04 Năm 2012

Nghị Định Số: 38/2012/NĐ-CP Ngày 25 Tháng 04 Năm 2012 - Quy định chi tiết thi hành một số điều ..
Luật Số: 55/2010/QH12 - Luật An Toàn Thực Phẩm Của Quốc Hội

Luật Số: 55/2010/QH12 - Luật An Toàn Thực Phẩm Của Quốc Hội

Luật Số: 55/2010/QH12 - Luật An Toàn Thực Phẩm Của Quốc Hội..
QCVN 12-3:2011/BYT - Về VSAT Đối Với Bao Bì, Dụng Cụ Bằng Kim Loại Tiếp Xúc Với Thực Phẩm

QCVN 12-3:2011/BYT - Về VSAT Đối Với Bao Bì, Dụng Cụ Bằng Kim Loại Tiếp Xúc Với Thực Phẩm

QCVN 12-3:2011/BYT - Về VSAT Đối Với Bao Bì, Dụng Cụ Bằng Kim Loại Tiếp Xúc Với Thực Phẩm..
QCVN 12-2:2011/BYT - Về VSAT Đối Với Bao Bì, Dụng Cụ Bằng Cao Su Tiếp Xúc Với Thực Phẩm

QCVN 12-2:2011/BYT - Về VSAT Đối Với Bao Bì, Dụng Cụ Bằng Cao Su Tiếp Xúc Với Thực Phẩm

QCVN 12-2:2011/BYT - Về VSAT Đối Với Bao Bì, Dụng Cụ Bằng Cao Su Tiếp Xúc Với Thực Phẩm..
QCVN 12-1:2011/BYT - Về ATVS Đối Với Bao Bì, Dụng Cụ Bằng Nhựa Tiếp Xúc Với Thực Phẩm

QCVN 12-1:2011/BYT - Về ATVS Đối Với Bao Bì, Dụng Cụ Bằng Nhựa Tiếp Xúc Với Thực Phẩm

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về ATVS Đối Với Bao Bì, Dụng Cụ Bằng Nhựa Tiếp Xúc Với Thực Phẩm..
Phòng Kiểm Tra Nhà Nước Về An Toàn Thực Phẩm Và Dinh Dưỡng

Phòng Kiểm Tra Nhà Nước Về An Toàn Thực Phẩm Và Dinh Dưỡng

Phòng Kiểm tra nhà nước về An toàn thực phẩm và dinh dưỡng (Department of State Control on Food Safe..
QCVN 8-2:2011/BYT - Giới Hạn Ô Nhiễm Kim Loại Nặng Trong Thực Phẩm

QCVN 8-2:2011/BYT - Giới Hạn Ô Nhiễm Kim Loại Nặng Trong Thực Phẩm

QCVN 8-2:2011/BYT - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Đối Với Giới Hạn Ô Nhiễm Kim Loại Nặng Trong Thực Ph..
QCVN 8-1:2011/BYT - Giới Hạn Ô Nhiễm Độc Tố Vi Nấm Trong Thực Phẩm

QCVN 8-1:2011/BYT - Giới Hạn Ô Nhiễm Độc Tố Vi Nấm Trong Thực Phẩm

QCVN 8-1:2011/BYT - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Đối Với Giới Hạn Ô Nhiễm Độc Tố Vi Nấm Trong Thực Ph..
Hướng Dẫn Đăng Ký Và Ký Chữ Ký Điện Tử (CA)

Hướng Dẫn Đăng Ký Và Ký Chữ Ký Điện Tử (CA)

Hướng Dẫn Đăng Ký Và Ký Chữ Ký Điện Tử (CA)..
Danh Sách Các Cơ Sở Được Chỉ Định Kiểm Nghiệm Phục Vụ Quản Lý Nhà Nước Về An Toàn Thực Phẩm

Danh Sách Các Cơ Sở Được Chỉ Định Kiểm Nghiệm Phục Vụ Quản Lý Nhà Nước Về An Toàn Thực Phẩm

Danh Sách Các Cơ Sở Được Chỉ Định Kiểm Nghiệm Phục Vụ Quản Lý Nhà Nước Về An Toàn Thực Phẩm..
Những Nguy Hại Cho Trẻ Em Trong Vấn Đề Vệ Sinh Thực Phẩm

Những Nguy Hại Cho Trẻ Em Trong Vấn Đề Vệ Sinh Thực Phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm là một vấn đề trọng đại của đất nước, đặc biệt là với các phụ huynh có con..
Cách Mạng Đăng Ký Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Hiện Nay

Cách Mạng Đăng Ký Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Hiện Nay

Ngày nay, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm là một vấn đề trọng yếu, thậm chí nó còn mang tầm cỡ quốc..
Công Bố Mỹ Phẩm Nhập Khẩu

Công Bố Mỹ Phẩm Nhập Khẩu

Nắm bắt được tình hình trên và với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực công bố mỹ phẩm nhập khẩu, Phú..
Những Vướng Mắc Khi Công Bố Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Những Vướng Mắc Khi Công Bố Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Phúc Gia có dịch vụ tư vấn xin giấy phép vệ sinh thực phẩm cho khách hàng đang vướng mắc các thủ tục..
An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm - Vấn Đề Toàn Xã Hội Cần Phải Quan Tâm

An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm - Vấn Đề Toàn Xã Hội Cần Phải Quan Tâm

Hiện nay, an toàn vệ sinh thực phẩm không còn là vấn đề riêng của người tiêu dùng mà là vấn đề chung..

Công ty Cổ phần Liên Minh Phúc Gia hỗ trợ 01% CHI PHÍ THỬ NGHIỆM cho tất cả Doanh nghiệp Đăng ký dán Nhãn Năng Lượng; Chứng nhận Hợp Quy; Công bố An Toàn Thực Phẩm (Kể từ tháng 06/2016).

Chúng tôi cắt giảm chi phí Marketing để chuyển thành Quỹ: 

1) Hỗ trợ 01% phí thử nghiệm Nhãn Năng lượng
2) Hỗ trợ 01% phí thử nghiệm Hợp Quy;
3) Hỗ trợ 01% phí thử nghiệm An Toàn Thực Phẩm
4) Hỗ trợ DN sử dụng test nước ngoài nếu phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025;
5) Hỗ trợ công bố dán nhãn năng lượng lại trong vòng 1 năm nếu TCVN thay đổi.