Danh Mục Các Thủ Tục VFA Phụ Trách Làm Cho Doanh Nghiệp

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC VFA PHỤ TRÁCH LÀM CHO DOANH NGHIỆP


Cục An toàn thực phẩm - VFA phụ trách cấp Cấp giấy tiếp nhận và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cụ thể là:


Cấp giấy tiếp nhận:

 1. Bản công bố hợp quy (bên thứ nhất)

 2. Bản công bố hợp quy (bên thứ nhất) - thực phẩm bổ sung

 3. Bản công bố hợp quy (bên thứ nhất) (thuốc lá)

 4. Bản công bố hợp quy (bên thứ 3)

 5. Bản công bố hợp quy (bên thứ 3) - thực phẩm bổ sung

 6. Bản công bố hợp quy (bên thứ 3) (thuốc lá)


Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy


Cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP đối với:

 1. TP thường nhập khẩu

 2. TP thường sản xuất trong nước

 3. TPCN nhập khẩu

 4. TPCN sản xuất trong nước

 5. Thuốc lá.


Cấp lại giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP đối với:

 1. TP thường nhập khẩu

 2. TP thường sản xuất trong nước

 3. TPCN nhập khẩu

 4. TPCN sản xuất trong nước


Bổ sung sau công bố

 • Xếp hạng hiện tại! 5.00/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Xếp hạng: 5.0/5 - (2 Phiếu bầu)

Để lại bình luận