Thông Tư Số: 38/2015/TT-BTC Ngày 25 Tháng 03 Năm 2015 Của Bộ Tài Chính

Thông tư 38/2015/TT-BTC ban hành ngày 25 tháng 03 năm 2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem và download Thông tư 38/2015/TT-BTC tại đây

  • Xếp hạng hiện tại! 3.67/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 3.7/5 - (3 Phiếu bầu)

Để lại bình luận