Ban Cải Cách Hiện Đại Hóa

/Ban Cải Cách Hiện Đại Hóa

Phúc Gia Cung Cấp Nội Dung Thông Tin Về Ban Cải Cách Hiện Đại Hóa Tới Các Đơn Vị, Cá Nhân, Doanh Nghiệp Với Mong Muốn Mang Lại Những Thông Tin Chính Xác Và Hữu Ích Nhất. Hãy Đến Với Phúc Gia Để Nhận Được Sự Tư Vấn Chuyên Sâu Và Dịch Vụ Logistics Trọn Gói Từ A – Z Nhanh Nhất!

Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan – Lô E3 – Đường Dương Đình Nghệ – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: (024) 39 440 833, máy lẻ 8305
FAX: (024) 39 440 624
Thư điện tử: bancchdh@customs.gov.vn

Quyết định số 2056/QĐ-BTC của Bộ Công Thương ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính, Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan có nhiệm vụ như sau:

1) Nhiệm vụ:

 1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về cải cách và hiện đại hóa hải quan trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định;
 2. Chủ trì điều phối việc triển khai chiến lược, chương trình, kế hoạch cải cách và hiện đại hóa hải quan sau khi được phê duyệt;
 3. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện cải cách, hiện đại hóa hải quan đối với các tổ chức, đơn vị trong ngành Hải quan;
 4. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại; tổ chức chỉ đạo triển khai thí điểm để nhân rộng trong toàn ngành Hải quan;
 5. Điều phối các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành trong việc tổ chức triển khai thực hiện chiến lược cải cách và hiện đại hóa hải quan;
 6. Phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành trong việc tổ chức triển khai thực hiện chiến lược cải cách và hiện đại hóa hải quan;
 7. Thực hiện nhiệm vụ Đại diện cơ quan Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN theo Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN;
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giao.

2) Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức của Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan gồm:

 • Tổ Chiến lược cải cách hiện đại hóa;
 • Tổ Quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động Hải quan;
 • Tổ cải cách về nghiệp vụ Hải quan;
 • Tổ Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia ASEAN;
 • Tổ Tổng hợp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ LOGISTICS

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)

Phone: 024777966960982996696
Email: info@phucgia.com.vn

Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!

2018-03-26T14:06:18+07:00