Công Bố Hợp Quy Với Máy Chủ, Thiết Bị Chuyển Mạch, Định Tuyến
Nhập Khẩu Sau 01/09/2019 Sẽ Như Thế Nào?

/Công Bố Hợp Quy Với Máy Chủ, Thiết Bị Chuyển Mạch, Định Tuyến Nhập Khẩu Sau 01/09/2019 Sẽ Như Thế Nào?

Phúc Gia® – Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Nhận Và Tự Công Bố Hợp Quy Cho Thiết Bị ICT Nhanh Chóng, Uy Tín, Chuyên Nghiệp Nhất Hiện Nay Dành Cho Các Doanh Nghiệp. Chúng Tôi Đại Diện Doanh Nghiệp Hoàn Tất Mọi Thủ Tục Pháp Lý Để Sản Phẩm Của Doanh Nghiệp Được Thông Quan Nhanh Nhất!

Thông thường các cơ quan kiểm tra nhà nước và cơ quan Hải Quan sẽ căn cứ các quy định có hiệu lực tại thời điểm nhập khẩu (ngày đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước hoặc ngày của tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu). Tuy nhiên, khác với các cơ quan kiểm tra chất lượng nhà nước khác, Cục Viễn Thông hiện tại đang căn cứ trên quy định có hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ chứng nhận hợp quy (CNHQ) hoặc thời điểm nộp hồ sơ đánh giá sự phù hợp (CBHQ). Do sự chênh lệch này nên doanh nghiệp cần chú ý một số ví dụ tiêu biểu như dưới đây để tránh các sự cố bất khả kháng:

hợp quy máy chủ, định tuyến, chuyển mạch

Ví dụ 1: Đăng ký kiểm tra chất lượng trước 01/07/2019 + Nộp hồ sơ Công bố hợp quy sau 01/07/2019

  1. Doanh nghiệp đăng ký kiểm tra chất lượng cho máy tính chủ server vào ngày 20/06 theo tiêu chuẩn TCVN 7189:2009 và được Cục Viễn Thông xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng vào cùng một ngày.
  2. Sau khi làm thủ tục thông quan mất 2 ngày, doanh nghiệp tiến hành thử nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 7189:2009, thời gian thử nghiệm thông thường là 02 tuần. Kết quả thử nghiệm TCVN 7189 nhận được sau ngày 01/07/2019
  3. Ngày 12/07/2019, doanh nghiệp nộp hồ sơ tự đánh giá sự phù hợp cho lô hàng nhập khẩu theo TCVN 7189:2009 và bị Cục Viễn Thông từ chối do lúc này TCVN 7189:2009 đã bị thay thế bởi QCVN 118:2018/BTTTT kể từ ngày 01/07/2018
  4. Cục Viễn Thông hướng dẫn doanh nghiệp nhập khẩu thử nghiệm lại theo QCVN 118:2018/BTTTT để tự đánh giá sự phù hợp theo QCVN 118:2018/BTTTT (theo đúng luật hiện hành)

Do vậy trên thực tế đã có trường hợp sản phẩm thử nghiệm theo TCVN 7189:2009 thì đạt, nhưng thử nghiệm theo QCVN 118:2018 thì lại (giả sử) không đạt do 2 bộ tiêu chuẩn/ quy chuẩn có các yêu cầu, giới hạn, phân loại thiết bị, và phương pháp thử khác nhau. 

Ví dụ 2: Đăng ký kiểm tra chất lượng trước 01/09/2019 + Nộp hồ sơ Công bố hợp quy sau 01/09/2019

Kể từ ngày 01/09/2019, Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực và các sản phẩm máy tính chủ server, thiết bị chuyển mạch switch, thiết bị cổng gateway, thiết bị định tuyến router… (không có chức năng thu phát sóng vô tuyến) sẽ không còn nằm trong danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 của Bộ Thông tin và Truyền thông (danh mục sản phẩm hàng hóa phải thực hiện kiểm tra chất lượng, chứng nhận hợp quy và/ hoặc công bố hợp quy).

  1. Đối với các sản phẩm nhập khẩu đã liệt kê, doanh nghiệp truyền tờ khai sau ngày 01/09/2019 thì đương nhiên là sẽ không phải thực hiện các thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng và công bố hợp quy (theo đúng luật hiện hành)
  2. Trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu gần trước ngày 01/09/2019 thì nên truyền tờ khai hàng hóa sau ngày 01/09/2019 để không phải thực hiện các thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng và công bố hợp quy.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HỢP QUY:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)

Phone: 024777966960982996696
Email: info@phucgia.com.vn

Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!

2020-02-27T08:07:39+07:00