Danh sách Đơn vị được Chứng nhận tại Trung tâm Chứng nhận Phúc Gia năm 2024

Danh sách Đơn vị được Chứng nhận tại Trung tâm Chứng nhận Phúc Gia năm 2024

STT Tên đơn vị Địa chỉ Mã chứng nhận Năm hết hiệu lực
1 Chi nhánh – Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng tại Hà Nội Hà Nội E – 1240 2027
2 Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh An Đức Hà Nội LED – A040 2027
3 Công ty Cổ phần Nguyên Khoa – Midea Hà Nội E – N003 2027
2024-02-22T18:08:51+07:00