Hướng Dẫn Công Bố Hợp Quy Các Thiết Bị Viễn Thông, Công Nghệ Thông Tin