Các Phòng Thử Nghiệm Được Thừa Nhận (MRA)

/Các Phòng Thử Nghiệm Được Thừa Nhận (MRA)

Phúc Gia® – Cung Cấp Thông Tin Về Các Phòng Thử Nghiệm Được Thừa Nhận (Theo Các Thoả Thuận Thừa Nhận Lẫn Nhau – MRA) Tới Các Đơn Vị. Đây Là Thông Tin Được Khách Hàng Của Phúc Gia® Quan Tâm. Do Đó, Phúc Gia® Đã Cung Cấp Đầy Đủ Thông Tin Tại Bài Viết Sau, Các Bạn Cùng Tham Khảo Nhé!

 STT  Tên phòng thử nghiệm  Địa chỉ/ Thông tin liên hệ  Phạm vi thừa nhận  Quyết định thừa nhận  Đến ngày

 Hoa Kỳ

1 Apple Inc., RF Laboratory – US0056

 

RF Laboratory
1 Infinite Loop, M/S 26-A
Cupertino, CA 95014-2084
Michael O’Dwyer
ph. 408-974-3614
odwyer.m@apple.com
TCVN 7189:2009 1642/QĐ-BTTTT ngày 21/9/2016 30/9/2017
2 Bay Area Compliance Laboratories, Corp. – US0057 1274 Anvilwood Avenue
Sunnyvale, CA 94089
Mr. Kaveh Moraghebi
ph. 408-732-9162×3043
kaveh@baclcorp.com
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003QCVN 10:2010/BTTTT QCVN 11:2010/BTTTT, QCVN 12:2015/BTTTT, QCVN 13:2010/BTTTT, QCVN 15:2015/BTTTT, QCVN 17:2010/BTTTT, QCVN 18:2014/BTTTT, QCVN 19:2010/BTTTT, QCVN 20:2010/BTTTT, QCVN 21:2010/BTTTT, QCVN 22:2010/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 55:2011/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT
14/QĐ-BTTTT ngày 06/01/2017 30/9/2018
3 Element Materials Technology Portland – Hillsboro Evergreen – US0017 22975 NW Evergreen Parkway #400
Hillsboro, OR 97124Ms. Vicki Albertson
ph. 503-844-4066
vicki.albertson@element.com
TCVN 7189:2009
QCVN 11:2010/BTTTT, QCVN 12:2015/BTTTT, QCVN 13:2010/BTTTT, QCVN 15:2015/BTTTT, QCVN 16:2010/BTTTT, QCVN 18:2014/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 55:2011/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT 
231/QĐ-BTTTT ngày 01/3/2017 30/9/2017
4 Cisco Systems, INC. – US0028 170 West Tasman Drive
Mailstop SJCP/2/1
San Jose, CA 95134
Mr. Gerard Thorpe
ph. 408-527-7097
gthorpe@cisco.com
TCVN 7189:2009, 
TCVN 7317:2003QCVN 18:2014/BTTTT, QCVN 19:2010/BTTTT, QCVN 21:2010/BTTTT, QCVN 22:2010/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 65:2013:/BTTTT 
215/QĐ-BTTTT ngày 27/02/2017 30/11/2018
5 Professional Testing (EMI), Inc. – US0123 1601 North A.W. Grimes Boulevard
Suite B
Round Rock, TX 78665Larry Finn
ph. 512-244-3372×151
lfinn@ptitest.com
TCVN 7189:2009 21/QĐ-BTTTT ngày 06/01/2017 31/12/2017
6 Oracle America, Inc. – US0073 4090 Network Circle
Santa Clara, CA 95054Mr. Manny Barron
ph. 408-276-0032
manuel.barron@oracle.com
TCVN 7189:2009 211/QĐ-BTTTT ngày 27/02/2017 31/12/2017
7 TUV Rheinland of North America Inc. – US0185 1279 Quarry Lane
Suite A
Pleasanton, CA 94566William Graff
ph. 925-249-9123×2132
wgraff@us.tuv.com
TCVN 7189:2009

QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 55:2011/BTTTT 

1141/QĐ-BTTTT ngày 11/7/2017 28/02/2019
8 TUV Rheinland of North America Inc. – US0131 762 Park Avenue
Youngsville, NC 27596
Mr. Bruce Fagley
ph. 203-426-0888×119
bfagley@us.tuv.com
TCVN 7189:2009

QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 55:2011/BTTTT

637/QĐ-BTTTT ngày 03/5/2017 28/02/2019
9 Electro Magnetic Test, Inc. – US0036 1547 Plymouth Street
Mountain View, CA 94043Mr. Jay Gandhi
ph. 650-965-4000
jgandhi@emtlabs.com
TCVN 7189:2009, 
TCVN 7317:2003
QCVN 11:2010/BTTTT, QCVN 18:2014/BTTTT, QCVN 54:2010/BTTTT, QCVN 55:2011/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT
641/QĐ-BTTTT ngày 03/5/2017 31/3/2018
10 MET Laboratories – US0004 13501 McCallen Pass
Austin, TX 78753
Mr. Frank Casbolt
ph. 512-287-2500
frank.casbolt@metlabs.com
TCVN 7189:2009 1500/QĐ-BTTTT ngày 06/9/2017 31/3/2019
11 MET Laboratories, Inc. – US0129 3162 Belick Street
Santa Clara, CA 95054
Mr. Robert Frier
ph. 410-949-1805
rfrier@metlabs.com
TCVN 7189:2009  1138/QĐ-BTTTT ngày 11/7/2017 31/01/2019
12 Compliance Management Group (CMG) – US0155 257 Simarano Drive
Marlboro, MA 01752
Mr. Mike Morrow
ph. 508-460-1400×222
mmorrow@cmgcorp.net
TCVN 7189:2009 804/QĐ-BTTTT ngày 29/5/2017 31/5/2019
13 NTS Longmont – US0168 1736 Vista View Drive
Longmont, CO 80504
Patrick Conway
ph. 303-776-7249
patrick.conway@nts.com
TCVN 7189:2009 806/QĐ-BTTTT ngày 29/5/2017 28/02/2018
14 UL Verification Services Inc. (formerly UL CCS) – US0104 47173 Benicia Street
Fremont, CA 94538
Mr. Mark Walker
ph. 919-549-1557
Mark.J.Walker@ul.com
TCVN 7189:2009
QCVN 17:2010/BTTTT, QCVN 18:2014/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 55:2011/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT
1139/QĐ-BTTTT ngày 11/7/2017 30/6/2018
15 Curtis-Straus LLC – US0106 One Distribution Center Circle, Suite #1
Littleton, MA 01460
Mr. Tadas Stukas
ph. 978-486-8880
tadas.stukas@us.bureauveritas.com
TCVN 7189:2009, 
TCVN 7317:2003
QCVN 18:2014/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 55:2011/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT, QCVN 73:2013/BTTTT, QCVN 74:2013/BTTTT, QCVN 88:2015/BTTTT, QCVN 95:2015/BTTTT, QCVN 96:2015/BTTTT
1502/QĐ-BTTTT ngày 06/9/2017 30/9/2017
16 HP Inc Fort Collins Hardware Test Center – US0011 3390 East Harmony Road
Fort Collins, CO 80528
Ms. Cynthia Walker
ph. 970-898-0242
cynthia.walker@hp.com
TCVN 7189:2009 1498/QĐ-BTTTT ngày 06/9/2017 31/8/2019
17 Hewlett Packard Enterprise Houston Product Compliance Center – US0007 M/C 510101
11445 Compaq Center Drive W
Houston, TX 77070
Joe Sharkey
ph. 281-927-3603
joe.sharkey@hpe.com
TCVN 7189:2009, 
TCVN 7317:2003 
1497/QĐ-BTTTT ngày 06/9/2017 30/9/2018
18 National Technical Systems – Silicon Valley – US0027 41039 Boyce Road
Fremont, CA 94538
Mr. David Bare
ph. 510-578-3500
david.bare@nts.com
TCVN 7189:2009
QCVN 18:2014/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT
2292/QĐ-BTTTT ngày 14/12/2015 30/9/2017
19 Siemic, Inc. – US0160 775 Montague Expressway
Milpitas, CA 95035
Mr. Leslie Bai
ph. 408-526-1188
leslie.bai@siemic.com
TCVN 7189:2009, 
TCVN 7317:2003
QCVN 10:2010/BTTTT, QCVN 11:2010/BTTTT, QCVN 12:2015/BTTTT, QCVN 13:2010/BTTTT, QCVN 14:2010/BTTTT, QCVN 15:2015/BTTTT, QCVN 16:2010/BTTTT, QCVN 17:2010/BTTTT, QCVN 18:2014/BTTTT, QCVN 19:2010/BTTTT, QCVN 20:2010/BTTTT, QCVN 21:2010/BTTTT, QCVN 29:2011/BTTTT, QCVN 30:2011/BTTTT, QCVN 31:2011/BTTTT, QCVN 37:2011/BTTTT, QCVN 41:2011/BTTTT, QCVN 42:2011/BTTTT, QCVN 43:2011/BTTTT, QCVN 44:2011/BTTTT, QCVN 45:2011/BTTTT, QCVN 47:2017/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 55:2011/BTTTT, QCVN 56:2011/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT, QCVN 66:2013/BTTTT 
204/QĐ-BTTTT ngày 27/2/2017 30/9/2018
20 TUV SUD America Inc. (New Brighton, MN) – US0080 1775 Old Highway 8, NW
Suite 104
New Brighton, MN 55112-1891
Mr. Derek Lilla
ph. 651-604-4587
dlilla@tuvam.com
QCVN 11:2010/BTTTT, QCVN 12:2010/BTTTT, QCVN 13:2010/BTTTT, QCVN 15:2010/BTTTT, QCVN 18:2014/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 55:2011/BTTTT
TCVN 7189:2009, 
TCVN 7317:2003
2293/QĐ-BTTTT ngày 14/12/2015 30/9/2017
21 Hewlett-Packard Enterprise, Roseville Hardware Test & Compliance. – US0008 8000 Foothills Boulevard
MS5603
Roseville, CA 95747-5603
Mr. Mark Harmon
ph. 916-785-5051
mharmon@hpe.com
TCVN 7189:2009 331/QĐ-BTTTT ngày 11/3/2016 31/10/2017
22 MiCOM Labs – US0159 575 Boulder Court
Pleasanton, CA 94566Mr. Gordon Hurst
ph. 925-462-0304
gordon_hurst@micomlabs.com
TCVN 7317:2003, 
TCVN 7189:2009
QCVN 11:2010/BTTTT, QCVN 14:2010/BTTTT, QCVN 16:2010/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 23:2011/BTTTT
QCVN 25:2011/BTTTT
QCVN 37:2011/BTTTT
QCVN 41:2011/BTTTT
QCVN 42:2011/BTTTT
QCVN 43:2011/BTTTT
QCVN 44:2011/BTTTT
QCVN 45:2011/BTTTT
QCVN 46:2011/BTTTT
QCVN 48:2011/BTTTT
QCVN 49:2011/BTTTT
QCVN 53:2011/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
QCVN 65:2013/BTTTT
QCVN 66:2013/BTTTT
237/QĐ-BTTTT ngày 19/02/2016 30/11/2017
23 Cetecom Inc. – US0187 411 Dixon Landing Road
Milpitas, CA 95035
Sabrina Sarne
ph. 408-586-6200
Sabrina.sarne@cetecom.com
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
QCVN 12:2010/BTTTT
QCVN 15:2010/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
QCVN 65:2013/BTTTT 
422/QĐ-BTTTT ngày 25/3/2016 31/12/2017
24 National Technical Systems (NTS) – US0054 Plano Division
1701 E. Plano Parkway, Suite 150
Plano, TX 75074Kimberly Zavala
ph. 972-509-2566×107
Kimberly.Zavala@nts.com
TCVN 7189:2009 421/QĐ-BTTTT ngày 25/3/2016 31/12/2017
25 TUV SUD America, Inc. (San Diego, CA) – US0102 10040 Mesa Rim Road
San Diego, CA 92121Mr. Derek Lilla
ph. 651-604-4587
dlilla@tuvam.com
QCVN 11:2010/BTTTT
QCVN 12:2010/BTTTT
QCVN 13:2010/BTTTT
QCVN 15:2010/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
2294/QĐ-BTTTT ngày 15/12/2015 30/9/2017
26 UL LLC (Northbrook, IL) – US0065 333 Pfingsten Road
Northbrook, IL 60062-2096
Mr. Keith Mowry
ph. 847-664-3894
keith.a.mowry@ul.com
TCVN 7189:2009
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
212/QĐ-BTTTT ngày 27/2/2017 31/12/2017
27 Intel Corporation – Oregon Certification EMC Lab – US0069 5200 N.E. Elam Young Parkway
Hillsboro, OR 97124
Mr. Richard Bowman
ph. 503-696-1671
richard.bowman@intel.com
TCVN 7189:2009  420/QĐ-BTTTT ngày 25/3/2016 31/3/2018
28 Intel Corporation – EPSD Regulatory Compliance Laboratory – US0023 2800 Center Drive
MS: DP1-107
DuPont, WA 98327
Mr. Nicholas Garinger
ph. 253-371-5620
nicholas.f.garinger@intel.com
TCVN 7189:2009  425/QĐ-BTTTT ngày 25/3/2016 31/3/2018
29 Keystone Compliance – US0188 131 Columbus Inner Belt
New Castle, PA 16101
Tony Masone
ph. 724-657-9940
tony@keystonecompliance.com
TCVN 7189:2009  2101/QĐ-BTTTT ngày 28/11/2016 31/5/2018
30 Element Materials Technology Minneapolis – Brooklyn Park – US0175 9349 W. Broadway Avenue
Brooklyn Park, MN 55445Ms. Vicki Albertson
ph. 503-844-4066
vicki.albertson@element.com
TCVN 7189:2009
QCVN 11:2010/BTTTT
QCVN 12:2015/BTTTT
QCVN 13:2010/BTTTT
QCVN 15:2015/BTTTT
QCVN 16:2010/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
QCVN 65:2013/BTTTT
203/QĐ-BTTTT ngày 27/2/2017 30/9/2017
31 Element Materials Technology Seattle – Bothell 120th – US0157 19201 120th Avenue, NE, Suite 104
Bothell, WA 98011
Ms. Vicki Albertson
ph. 503-844-4066
vicki.albertson@element.com
TCVN 7189:2009
QCVN 11:2010/BTTTT
QCVN 12:2015/BTTTT
QCVN 13:2010/BTTTT
QCVN 15:2015/BTTTT
QCVN 16:2010/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
QCVN 65:2013/BTTTT
206/QĐ-BTTTT ngày 27/2/2017 30/9/2017
32 Element Materials Technology Irvine – US0158 41 Tesla Avenue
Irvine, CA 92618
Ms. Vicki Albertson
ph. 503-844-4066
vicki.albertson@element.com
TCVN 7189:2009
QCVN 11:2010/BTTTT
QCVN 12:2015/BTTTT
QCVN 13:2010/BTTTT
QCVN 15:2015/BTTTT
QCVN 16:2010/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
QCVN 65:2013/BTTTT
205/QĐ-BTTTT ngày 27/2/2017 30/9/2017
33 National Technical Systems (NTS) – US0078 1146 Massachusetts Avenue
Boxborough, MA 01719Clayton Forbes
ph. 978-266-1001×8007
clayton.forbes@nts.com
TCVN 7189:2009 424/QĐ-BTTTT ngày 25/3/2016 30/9/2017
34 MET Laboratories, Inc. – US0109 914 West Patapsco Avenue
Baltimore, MD 21230-3432Mr. Robert Frier
ph. 410-949-1805
rfrier@metlabs.com
TCVN 7189:2009  1142/QĐ-BTTTT ngày 11/7/2017 31/01/2019
35 Nemko USA, Inc. – San Diego – US0088 San Diego EMC Division
2210 Faraday Avenue
Carlsbad, CA 92008Mr. Jim Morris
ph. 760-444-3401
Jim.Morris@nemko.com
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
QCVN 11:2010/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
19/QĐ-BTTTT ngày 16/01/2017 31/12/2017
36 Dell Inc., – US0064 48 Constitution Boulevard
Franklin, MA 02038Mr. Paul Melanson
ph. 774-803-2445
paul.melanson@dell.com
TCVN 7189:2009 213/QĐ-BTTTT ngày 27/2/2017 28/02/2018
37 SGS North America, Inc. – US0186 620 Old Peachtree Road
Suite 100
Suwanee, GA 30024David Schramm
ph. 770-570-1819
david.schramm@sgs.com
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT 
238/QĐ-BTTTT ngày 19/02/2016 31/12/2017
38 IBM RTP EMC Test Labs – US0005 3039 Cornwallis Road
Department 515A
Research Triangle Park, NC 27709-2195Mr. Alan Knight
ph. 919-543-1899
aknight@us.ibm.com
TCVN 7189:2009 1140/QĐ-BTTTT ngày 11/7/2017 30/6/2018
39 IBM Rochester EMC Lab – US0024 3605 North Highway 52
Department 515
Rochester, MN 55901-7829Mr. Drew Frana
ph. 507-253-6201
dfrana@us.ibm.com
TCVN 7189:2009 15/QĐ-BTTTT ngày 06/01/2017 31/12/2017
40 UL LLC – US0067 12 Laboratory Drive
Research Triangle Park, NC 27709-3995Mr. Rick A. Titus
ph. 847-664-3281
rick.a.titus@ul.com
TCVN 7189:2009 1501/QĐ-BTTTT ngày 06/9/2017 30/6/2018
41 Element Materials Technology Dallas – Plano – US0191 3801 E. Plano Parkway
Suite 150
Plano, TX 75074Ms. Vicki Albertson
ph. 503-844-4066
vicki.albertson@element.com
TCVN 7189:2009
QCVN 11:2010/BTTTT
QCVN 12:2015/BTTTT
QCVN 13:2010/BTTTT
QCVN 15:2015/BTTTT
QCVN 16:2010/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
QCVN 65:2013/BTTTT
199/QĐ-BTTTT ngày 27/2/2017 30/9/2017
42 TUV Rheinland of North America Inc. – US0192 710 Resende Road
Building 199
Webster, NY 14580Mr. Randy Sorrenti
ph. 203-426-0888×120
rsorrenti@us.tuv.com
TCVN 7189:2009  13/QĐ-BTTTT ngày 06/01/2017 30/11/2018
43 TUV Rheinland of North America Inc. – US0112 12 Commerce Road
Newtown, CT 06470Mr. Bruce Fagley
ph. 203-426-0888×119
bfagley@us.tuv.com
TCVN 7189:2009  2102/QĐ-BTTTT ngày 28/11/2016 30/8/2018
44 Intertek Testing Services NA Inc. – US0039 1365 Adams Court
Menlo Park, CA 94025Mr. Paul Moliski
ph. 607-758-6336
paul.moliski@intertek.com
TCVN 7189:2009
TCVN 7317: 2003
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
16/QĐ-BTTTT ngày 06/01/2017 31/10/2018
45 Intertek Testing Services NA Inc. – US0091 70 Codman Hill Road
Boxborough, MA 01719Mr. Paul Moliski
ph. 607-758-6336
paul.moliski@intertek.com
TCVN 7189:2009
TCVN 7319:2003
QCVN 22:2010/BTTTT
1640/QĐ-BTTTT ngày 21/9/2016 30/6/2018
46 Core Compliance Testing Services, LLC – US0178 79 River Road (Route 3A)
Hudson, NH 03051Mr. Ken MacGrath
ph. 603-889-5545
khcmacgrath@aol.com
TCVN 7189:2009
TCVN7317:2003 
805/QĐ-BTTTT ngày 29/5/2017 31/01/2019
47 Extron Electronics – US0190 1001 E. Ball Road
Anaheim, CA 92805Homi Ahmadi
ph. 714-687-6377
hahmadi@extron.com
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
1146/QĐ-BTTTT ngày 11/7/2017 30/6/2019
48 TUV SUD America, Inc. – US0156 5015 B.U. Bowman Drive
Buford, GA 30518Mr. Sam Wismer
ph. 678-341-5924
swismer@tuvam.com
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011 BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT 
639/QĐ-BTTTT ngày 03/5/2017 17/12/2017
49 CKC Laboratories, Inc. – US0060  

110 North Olinda Place
Brea, CA 92823
Mr. Steve Behm
ph. 209-966-5240×2221
steve.behm@ckc.com

TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
640/QĐ-BTTTT ngày 03/5/2017 31/3/2019
50 CKC Laboratories, Inc. – US0081 22116 23rd Drive S.E.
Suite A
Bothell, WA 98021
Mr. Steve Behm
ph. 209-966-5240×2221
steve.behm@ckc.com
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003 
638/QĐ-BTTTT ngày 03/5/2017 31/3/2019
51 CKC Laboratories, Inc. – US0082 1120 Fulton Place
Fremont, CA 94539
Mr. Steve Behm
ph. 209-966-5240×2221
steve.behm@ckc.com
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003 
636/QĐ-BTTTT ngày 03/5/2017 31/3/2019
52 CKC Laboratories, Inc. – US0103 5046 Sierra Pines Drive
Mariposa, CA 95338
Mr. Steve Behm
ph. 209-966-5240×2221
steve.behm@ckc.com
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003 
635/QĐ-BTTTT ngày 03/5/2017 31/3/2019
 

Hàn Quốc

01 SK Tech Co., LTD. – KR0007 88, Geulgaeul-ro 81 beon-gil, Wabu-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do, 12203
Andy Junil Song
+82-31-276-2204
songj@skemc.co.kr
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
1283/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2016 04/7/2018
02 Nemko Korea Co.,Ltd – KR0026 159, Osan-ro, Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
Heungtaek, Lim
+82-31-330-1717
heungtaek.Lim@nemko.com
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
TCVN 7600:2010
CVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
1350/QĐ-BTTTT ngày 02/8/2016 11/6/2018
03 KOSTEC Co.,Ltd. -KR0041 #180-254, Annyeong-dong, Hwaseong-si, Gyeonggi-do
GyeongHyeon Park
+82-31-222-4251
ghpark@kosteclab.com
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
TCVN 7600:2010
QCVN 18:2010/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
1277/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2016 16/5/2018
04 CTK Co., Ltd. – KR0025 386-1, Ho-Dong, Yongin city, Kyoungki-do
Dong Kyu, SHIN
+82-31-339-9970
maru1220@e-ctk.com
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
TCVN 7600:2010
QCVN 18:2010/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
1672/QĐ-BTTTT ngày 26/9/2016 21/7/2018
05 KCTL Inc. KR0040 82-1 Jeil-ri, Yangji-myun, Chuin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 449-825
KIM MIN HEE
+82-31-336-9919
kmh@emc2000.co.kr
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
TCVN 7600:2010
QCVN 18:2010/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
1653/QĐ-BTTTT ngày 21/9/2016 24/4/2018
06 ETL Inc. KR0022 114, Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08506
Jae-Young, Kwon
+82-2-858-0786
jykwon@etl.re.kr
TCVN 7317:2003
TCVN 7189:2009
TCVN 7600:2010
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
817/QĐ-BTTTT ngày 19/5/2016 24/4/2018
07 ONETECH Corp. – KR0013 43-14, Jinsaegol-gil, Chowol-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do, 12735
Gea-won Lee
+82-31-799-9500
gwlee01@onetech.co.kr
TCVN 7317:2003
TCVN 7189:2009
TCVN 7600:2010
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
1275/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2016 22/6/2018
08 SGS Korea Co., Ltd. – KR0150 4, LS-ro, 182beon-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15807 Jenny Jo
+82-31-428-5887
jenny.jo@sgs.com
TCVN 7317:2003
TCVN 7189:2009
TCVN 7600:2010
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
1278/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2016 04/7/2018
09 SAMSUNG Electronics Co., Ltd. – Global CS Center – KR0004 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
Mingon Kim
+82-31-279-1750
mg.kim@samsung.com
TCVN 7317:2003
TCVN 7189:2009
TCVN 7600:2010
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 63:2012/BTTTT
1143/QĐ-BTTTT ngày 11/7/2017 31/5/2018
10 LTA Co., Ltd. – KR0049 243 Jubug-ri, Yangji-myeon, Cheoin-gu, Yongin-city, Gyeonggi-do Dong-in, Youn
+82-31-323-6008
diyoun@ltalab.com
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
TCVN 7600:2010
QCVN 18:2010/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
614/QĐ-BTTTT ngày 27/4/2017 12/4/2019
11 HCT Co., Ltd. – KR0032 74, Seoicheon-ro, 578 beon-gil, Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, Korea
Yoon-jung Lee
+82-31-645-6432
yjlee@htc.co.kr
TCVN 7317:2003
TCVN 7189:2009
TCVN 7600:2010
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
1276/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2016 12/6/2018
12 Korea Testing Certification – KR0006 22 Heungan-daero 27beon-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do, Korea
Cheol-Woo, Park
+82-31-428-7356
cwpark@ktc.re.kr
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
QCVN 54:2011/BTTTT
1503/QĐ-BTTTT ngày 06/9/2017 31/8/2019
13 BWS Tech Inc. – KR0017 23, Gokhyeon-ro 480beon-gil, Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, Yougin-si, Gyeonggi-do, Korea
Taehyun, Nam
+82-31-333-5997
namth@bws.co.kr
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
1504/QĐ-BTTTT ngày 06/9/2017 04/7/2019
14 Global Standard Testing Laboratory (GSTL) Co., Ltd – KR0146 #635-3, Sugwang-ri, Sindun-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do Ui-hyun, Ryu
+82-31-634-1800
rf@gstl.co.kr
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
QCVN 54:2011/BTTTT
818/QĐ-BTTTT ngày 19/5/2016 24/4/2018
15 DT&C Co., Ltd. KR0034 683-3, Yubang-Dong, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggido
Hyang-Suk Yoon
+82-31-321-2664
ttana@digitalemc.com
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
TCVN 7600:2010
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
1280/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2016 30/6/2018
16 Korea Radio Promotion Association – KR0027 101, B104, Anyang Megavalley, 268, Hagui-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 431-767
Yu-Seok, Seo
+82-31-427-9102
ysseo@rapa.or.kr
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
200/QĐ-BTTTT ngày 27/02/2017 24/01/2019
17 CSTech, Inc. – KR0074 520-5, Dangseong-ro, Songsan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do
H.S KANG
+82-31-493-2001
allofsun@cstlab.co.kr
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
609/QĐ-BTTTT ngày 27/4/2017 22/02/2019
18 Standardbank Co., Ltd – KR0144 #508, Dongyoung, Central Tower, 847-2 Geumjeong-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-do, 435-050
Kim Han Joon
+82-31-393-9392
hjkim@standardbank.co.kr
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
608/QĐ-BTTTT ngày 27/4/2017 22/3/2019
19 NTREE Co., Ltd. – KR0157 30, Pajangcheon-ro 44beon-gil, jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 440-852
BokSoo, Kim
+82-31-893-1000
bskim@ntree.or.kr
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
1144/QĐ-BTTTT ngày 11/7/2017 09/5/2019
20 Movon Corporation – KR0151 498-2, Geumeo-ro, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 06161
Seok-bong, Kim
+82-31-338-8837
danny.kim@movon.co.kr
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
1499/QĐ-BTTTT ngày 06/9/2017 17/9/2019
21 ESTECH Co., Ltd. – KR0019 Rm.1015, World Venture Center, Gasandigital2-ro 123, Geumcheon-gu, Seoul, 153-759
Jinmo Yang
+82-2-867-3201
jmyang@estech.co.kr
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
1145/QĐ-BTTTT ngày 11/7/2017 23/4/2019
22 Korea Technology Institute Co., Ltd. – KR0023 58-10, Sagiso-gil, Docheok-myeon, Gwangju-si, Gyeonggi-do, Korea
Seung-Hyun Song
+82-31-763-6709
shsong@emc.re.kr
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
QCVN 18:2014/BTTTT QCVN 54:2011/BTTTT
1505/QĐ-BTTTT ngày 06/9/2017 23/7/2019
23 GUMI UNIVERSITY EMC CENTER – KR0033 37, Yaeun-ro, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39213
Jea-hoon Jeong
+82-54-440-1195
jjhka@gumi.ac.kr
TCVN 7317:2003
TCVN 7189:2009
TCVN 7600:2010
QCVN 18:2014/BTTTT
1646/QĐ-BTTTT ngày 21/9/2016 29/8/2018
24 Korea Testing & Research Institute – KR0030 98, Gyoyukwon-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, 13810
Jea-jun Lee
+82-2-2092-4072
jjstyle@ktr.or.kr
TCVN 7317:2003
TCVN 7189:2009
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
1639/QĐ-BTTTT ngày 21/9/2016 02/8/2018
25 KES Co., Ltd. – KR0100 3701, 40, Simin-daero 365beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14057
In-sung Ryu
+82-31-425-6200
kes@kes.co.kr
TCVN 7317:2003
TCVN 7189 :2009
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
1638/QĐ-BTTTT ngày 21/9/2016 02/8/2018
26 Korea Standard Testlab – KR0155 107-27, Jangdeokdong-gil, Namyang-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18281
Su-wook Chae
+82-31-356-7333
csu0823@naver.com
TCVN 7317:2003
TCVN 7189:2009
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
2095/QĐ-BTTTT ngày 25/11/2016 14/11/2018
27 Lab-T, Inc. – KR0159 2182-42, Baegok-daero, Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17036
Cheol-ho Lee
+82-31-322-6767
chlee@lab-t.net
TCVN 7317:2003
TCVN 7189:2009
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
2109/QĐ-BTTTT ngày 28/11/2016 05/10/2018
28 ENG Co., Ltd. – KR0160 135-60, Gyeongchung-daero, Gonjiam-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do, 12813
Wong-gwang Kwon
+82-31-727-8300
ygkwon@the-eng.co.kr
TCVN 7317 : 2003
TCVN 7189 :2009
TCVN 7600 :2010
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55: 2011/BTTTT
615/QĐ-BTTTT ngày 27/4/2017 13/3/2019

 Canada

1 Flextronics Canada Design Services Inc. – CA4180 1280 Teron Rd, Ottawa ON Mr. Stephen Tippet
+1 (613)-895-2050 x2820
Steve.Tippet@flextronics.com
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
1649/QĐ-BTTTT ngày 21/9/2016 05/10/2017
2 Nemko Canada Inc. (Ottawa) – CA2040 303 River Road, Ottawa ON Mr. Stuart Beck
613-7379680
Stuart.beck@nemko.com
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
QCVN 18:2014/BTTTT
QCVN 19:2010/BTTTT
QCVN 22:2010/BTTTT
QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 55:2011/BTTTT
819/QĐ-BTTTT ngày 19/5/2016 13/8/2019

 Singapore

1 TUV SUD PSB Ple Ltd – Telecoms & EMC – SGAP01 (1) No. 1 Science Park Drive, Singapore 118221
(2) No. 13 International Business Park #01-01, Singapore 609932
Mr. Deng Junhong
+(65) 68851449
Junhong.DENG@tuv-sud-psb.sg
TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
284/QĐ-BTTTT ngày 11/3/2015 02/12/2018
2 UL International Pte Ltd – SGAP07 20 Kian Teck Lane, Singapore 627854 Henry Chang
+65-68764611
Henry.W.Chang@UL.com
TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006) 1641/QĐ-BTTTT ngày 02/10/2015 19/11/2016

BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HỢP QUY:

https://phucgia.com.vn/hop-quy/

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)

Phone: 024777966960982996696
Email: info@phucgia.com.vn

Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!

2020-05-06T11:14:45+07:00