Nghị Định, Quyết định, Thông Tư, QCVN, TCVN Về Mỹ Phẩm

2018-07-18T09:11:49+07:00

Phúc Gia® Cung Cấp Nội Dung Quyết Định, Thông Tư, Nghị Định, TCVN, QCVN Về Công Bố Mỹ Phẩm Tới Các Đơn Vị, Đây Là Những Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Nhiều Doanh Nghiệp. Hy Vọng, Những Thông Tin Mà Phúc Gia® Cung Cấp Sẽ Mang Lại Nhiều Thông Tin Bổ Ích

Nghị Định, Quyết định, Thông Tư, QCVN, TCVN Về Mỹ Phẩm 2018-07-18T09:11:49+07:00

Dịch Vụ Công Bố Mỹ Phẩm Nhập Khẩu

2020-05-12T10:09:17+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Dịch Vụ Công Bố Mỹ Phẩm Nhập Khẩu 2020-05-12T10:09:17+07:00

Dịch Vụ Công Bố Mỹ Phẩm

2020-05-12T10:09:48+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Dịch Vụ Công Bố Mỹ Phẩm 2020-05-12T10:09:48+07:00

Dịch Vụ Công Bố Mỹ Phẩm Sản Xuất Trong Nước

2020-05-12T10:10:24+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Dịch Vụ Công Bố Mỹ Phẩm Sản Xuất Trong Nước 2020-05-12T10:10:24+07:00

Công Bố Mỹ Phẩm Son Môi Nhập Khẩu

2020-05-12T10:15:07+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Công Bố Mỹ Phẩm Son Môi Nhập Khẩu 2020-05-12T10:15:07+07:00

Công Bố Mỹ Phẩm Cho Kem Tẩy Lông

2020-05-12T10:15:36+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Công Bố Mỹ Phẩm Cho Kem Tẩy Lông 2020-05-12T10:15:36+07:00

Công Bố Mỹ Phẩm Xà Phòng Tắm Nhập Khẩu

2020-05-12T10:16:05+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Công Bố Mỹ Phẩm Xà Phòng Tắm Nhập Khẩu 2020-05-12T10:16:05+07:00

Công Bố Mỹ Phẩm Kem Chống Nắng Nhập Khẩu

2020-05-12T10:16:42+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Công Bố Mỹ Phẩm Kem Chống Nắng Nhập Khẩu 2020-05-12T10:16:42+07:00

Công Bố Mỹ Phẩm Mặt Nạ Collagen Nhập Khẩu

2020-05-12T10:17:12+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Công Bố Mỹ Phẩm Mặt Nạ Collagen Nhập Khẩu 2020-05-12T10:17:12+07:00

Công Bố Mỹ Phẩm Nước Hoa Nhập Khẩu

2020-05-12T10:17:39+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Công Bố Mỹ Phẩm Nước Hoa Nhập Khẩu 2020-05-12T10:17:39+07:00