Quyết Định 1983 Hướng Dẫn Chứng Nhận Tương Thích Điện Từ (EMC) Đối Với Thiết Bị Điện Và Điện Tử Gia Dụng Và Các Mục Đích Tương Tự Theo QCVN 09:2012/BKHCN

2023-10-13T16:10:40+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Quyết Định 1983/QĐ-TĐC Năm 2014 Hướng Dẫn Chứng Nhận Phù Hợp Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia QCVN 09:2012/BKHCN Về Tương Thích Điện Từ (EMC) Đối Với Thiết Bị Điện Và

Quyết Định 1983 Hướng Dẫn Chứng Nhận Tương Thích Điện Từ (EMC) Đối Với Thiết Bị Điện Và Điện Tử Gia Dụng Và Các Mục Đích Tương Tự Theo QCVN 09:2012/BKHCN 2023-10-13T16:10:40+07:00

Nghị Định, Quyết Định, Thông Tư, QCVN, TCVN Về Việc Chứng Nhận Hợp Quy

2020-07-09T07:57:03+07:00

Phúc Gia® - Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Nhận Và Công Bố Hợp Quy Chuyên Nghiệp Nhất, Tiết Kiệm Chi Phí, Thời Gian Cho Doanh Nghiệp. Phúc Gia® Tổng Hợp Những Quyết Định, Thông Tư, Nghị Định, TCVN, QCVN Về Việc Chứng Nhận Và Công Bố Hợp Quy Cần Thiết Cho Các Doanh Nghiệp Và

Nghị Định, Quyết Định, Thông Tư, QCVN, TCVN Về Việc Chứng Nhận Hợp Quy 2020-07-09T07:57:03+07:00

Danh Mục Sản Phẩm Phải Chứng Nhận Hợp Quy An Toàn Điện (QCVN 04)

2021-10-01T17:33:50+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Danh Mục Sản Phẩm Phải Chứng Nhận Hợp Quy An Toàn Điện (QCVN 04) 2021-10-01T17:33:50+07:00

Danh Mục Sản Phẩm Phải Chứng Nhận Hợp Quy Tương Thích Điện Từ (EMC)

2021-10-01T17:42:44+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Danh Mục Sản Phẩm Phải Chứng Nhận Hợp Quy Tương Thích Điện Từ (EMC) 2021-10-01T17:42:44+07:00

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Quạt Điện

2021-08-10T18:11:27+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): - Phòng Thử

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Quạt Điện 2021-08-10T18:11:27+07:00

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Điều Hòa

2022-07-30T09:25:45+07:00

Ghi Chú: Phúc Gia® Đã được chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia: https://phucgia.com.vn/thu-nghiem – Trung Tâm Chứng Nhận Phúc Gia: https://phucgia.com.vn/chung-nhan   Phúc Gia® sở hữu đội ngũ Chuyên gia và

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Điều Hòa 2022-07-30T09:25:45+07:00

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Bình Nước Nóng Tức Thời

2022-08-01T15:04:46+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Bình Nước Nóng Tức Thời 2022-08-01T15:04:46+07:00

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Tủ Lạnh

2022-08-02T08:20:37+07:00

Ghi Chú: Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia: https://phucgia.com.vn/thu-nghiem – Trung Tâm Chứng Nhận Phúc Gia: https://phucgia.com.vn/chung-nhan Phúc Gia® sở hữu đội ngũ Chuyên gia và Thử nghiệm

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Tủ Lạnh 2022-08-02T08:20:37+07:00

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Nồi Cơm Điện

2021-08-10T18:15:13+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Nồi Cơm Điện 2021-08-10T18:15:13+07:00

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Máy Giặt

2022-07-30T11:43:30+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Máy Giặt 2022-07-30T11:43:30+07:00