Công Văn Số 2305/BTTTT-KHCN Về Hướng Dẫn Áp Dụng, Thực Hiện Thông Tư Số 11/2020/TT-BTTTT

2020-09-10T15:41:37+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Công văn số 2305/BTTTT-KHCN Về Hướng Dẫn Áp Dụng và Thực Hiện Thông Tư Số 11/2020/TT-BTTTT Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Không Ít Các Doanh Nghiệp, Các Bạn Hãy Cùng Phúc

Công Văn Số 2305/BTTTT-KHCN Về Hướng Dẫn Áp Dụng, Thực Hiện Thông Tư Số 11/2020/TT-BTTTT 2020-09-10T15:41:37+07:00

Nghị Định, Quyết Định, Thông Tư, QCVN, TCVN Về Việc Chứng Nhận Hợp Quy

2020-07-09T07:57:03+07:00

Phúc Gia® - Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Nhận Và Công Bố Hợp Quy Chuyên Nghiệp Nhất, Tiết Kiệm Chi Phí, Thời Gian Cho Doanh Nghiệp. Phúc Gia® Tổng Hợp Những Quyết Định, Thông Tư, Nghị Định, TCVN, QCVN Về Việc Chứng Nhận Và Công Bố Hợp Quy Cần Thiết Cho Các Doanh Nghiệp Và

Nghị Định, Quyết Định, Thông Tư, QCVN, TCVN Về Việc Chứng Nhận Hợp Quy 2020-07-09T07:57:03+07:00

Danh Mục Sản Phẩm Phải Chứng Nhận Hợp Quy An Toàn Điện (QCVN 04)

2020-05-07T08:18:56+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Danh Mục Sản Phẩm Phải Chứng Nhận Hợp Quy An Toàn Điện (QCVN 04) 2020-05-07T08:18:56+07:00

Danh Mục Sản Phẩm Phải Chứng Nhận Hợp Quy Tương Thích Điện Từ (EMC)

2020-05-07T08:19:52+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Danh Mục Sản Phẩm Phải Chứng Nhận Hợp Quy Tương Thích Điện Từ (EMC) 2020-05-07T08:19:52+07:00

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Quạt Điện

2020-05-07T08:21:17+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): - Phòng Thử

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Quạt Điện 2020-05-07T08:21:17+07:00

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Điều Hòa

2020-05-07T08:23:14+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Điều Hòa 2020-05-07T08:23:14+07:00

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Bình Nước Nóng Tức Thời

2020-05-07T08:26:35+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Bình Nước Nóng Tức Thời 2020-05-07T08:26:35+07:00

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Tủ Lạnh

2020-05-07T08:27:36+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Tủ Lạnh 2020-05-07T08:27:36+07:00

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Nồi Cơm Điện

2020-05-07T08:28:36+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Nồi Cơm Điện 2020-05-07T08:28:36+07:00

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Máy Giặt

2020-05-07T08:45:52+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Máy Giặt 2020-05-07T08:45:52+07:00