Tuyển Dụng 05 Chuyên Viên Telesale – Hạn Nộp Hồ Sơ 10/01/2018

2019-10-17T15:22:15+07:00

Phúc Gia® - Tuyển Dụng 05 Chuyên Viên Telesale. Phúc Gia® Tự Hào Là Tập Đoàn Lớn Chuyên Cung Cấp Các Dịch Vụ Hải Quan Và Xin Giấy Phép Xuất Nhập Khẩu. Tập Đoàn Phúc Gia® Sở Hữu Môi Trường Làm Việc Chuyên Nghiệp, Hiện Đại Và Thân Thiện. Hãy Tự Tin Nộp Hồ Sơ

Tuyển Dụng 05 Chuyên Viên Telesale – Hạn Nộp Hồ Sơ 10/01/2018 2019-10-17T15:22:15+07:00

Tuyển Dụng 02 Chuyên Viên Marketing – Hạn Nộp Hồ Sơ 31/12/2021

2021-06-17T20:20:14+07:00

Phúc Gia® - Tuyển Dụng 02 Chuyên Viên Marketing. Tập Đoàn Phúc Gia® Sở Hữu Môi Trường Làm Việc Chuyên Nghiệp, Hiện Đại Và Thân Thiện. Hãy Tự Tin Nộp Hồ Sơ Đến Phúc Gia® Nhé! Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia được thành lập ngày 15/7/2016 với mục đích là song hành cùng đơn vị

Tuyển Dụng 02 Chuyên Viên Marketing – Hạn Nộp Hồ Sơ 31/12/2021 2021-06-17T20:20:14+07:00

Tuyển Dụng 01 Kế Toán Viên – Hạn Nộp Hồ Sơ 20/8/2017

2019-10-17T15:21:33+07:00

Phúc Gia® - Tuyển Dụng 01 Kế Toán Viên. Phúc Gia® Tự Hào Là Tập Đoàn Lớn Chuyên Cung Cấp Các Dịch Vụ Hải Quan Và Xin Giấy Phép Xuất Nhập Khẩu. Tập Đoàn Phúc Gia® Sở Hữu Môi Trường Làm Việc Chuyên Nghiệp, Hiện Đại Và Thân Thiện. Hãy Tự Tin Nộp Hồ Sơ

Tuyển Dụng 01 Kế Toán Viên – Hạn Nộp Hồ Sơ 20/8/2017 2019-10-17T15:21:33+07:00

Tuyển Dụng 01 Quản Lý Dựng Film – Hạn Nộp Hồ Sơ 31/8/2017

2019-10-17T15:21:02+07:00

Phúc Gia® - Tuyển Dụng 01 Quản Lý Dựng Film. Phúc Gia® Tự Hào Là Tập Đoàn Lớn Chuyên Cung Cấp Các Dịch Vụ Hải Quan Và Xin Giấy Phép Xuất Nhập Khẩu. Tập Đoàn Phúc Gia® Sở Hữu Môi Trường Làm Việc Chuyên Nghiệp, Hiện Đại Và Thân Thiện. Hãy Tự Tin Nộp Hồ

Tuyển Dụng 01 Quản Lý Dựng Film – Hạn Nộp Hồ Sơ 31/8/2017 2019-10-17T15:21:02+07:00

Tuyển Dụng 02 Chuyên Viên Content – Hạn Nộp Hồ Sơ 20/8/2017

2019-10-17T15:20:48+07:00

Phúc Gia® - Tuyển Dụng 02 Chuyên Viên Content. Phúc Gia® Tự Hào Là Tập Đoàn Lớn Chuyên Cung Cấp Các Dịch Vụ Hải Quan Và Xin Giấy Phép Xuất Nhập Khẩu. Tập Đoàn Phúc Gia® Sở Hữu Một Môi Trường Làm Việc Chuyên Nghiệp, Hiện Đại Và Thân Thiện. Hãy Tự Tin Nộp Hồ

Tuyển Dụng 02 Chuyên Viên Content – Hạn Nộp Hồ Sơ 20/8/2017 2019-10-17T15:20:48+07:00

Tuyển Dụng 05 Chuyên Viên Kinh Doanh Logistics

2019-10-17T15:23:54+07:00

Phúc Gia® - Tuyển Dụng 05 Chuyên Viên Kinh Doanh Logistics. Phúc Gia® Tự Hào Là Tập Đoàn Lớn Chuyên Cung Cấp Các Dịch Vụ Hải Quan Và Xin Giấy Phép Xuất Nhập Khẩu. Tập Đoàn Phúc Gia® Sở Hữu Môi Trường Làm Việc Chuyên Nghiệp, Hiện Đại Và Thân Thiện. Hãy Tự Tin Nộp

Tuyển Dụng 05 Chuyên Viên Kinh Doanh Logistics 2019-10-17T15:23:54+07:00

Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật – Hạn Nộp Hồ Sơ 31/12/2021

2021-12-30T17:25:41+07:00

Phúc Gia® – Tuyển Dụng 01 Nhân Viên Kỹ Thuật. Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Sở Hữu Môi Trường Làm Việc Chuyên Nghiệp, Hiện Đại Và Thân Thiện. Hãy Tự Tin Nộp Hồ Sơ Đến Phúc Gia® Nhé! Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia được thành lập ngày 15/7/2016 với mục đích song hành cùng đơn

Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật – Hạn Nộp Hồ Sơ 31/12/2021 2021-12-30T17:25:41+07:00