Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Của Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng

/Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Của Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Của Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng Đã Ban Hành Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Các Doanh Nghiệp Lớn Nhỏ, Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia Tham Khảo Nhé!

BỘ CÔNG AN
http://www.mps.gov.vn/

TT QCVN ĐÃ BAN HÀNH
1 QCVN 01:2011/BCA
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thuộc hàng dự trữ nhà nước
2 QCVN 02:2011/BCA
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô, xe và máy chuyên dùng, đặc chủng thuộc hàng dự trữ nhà nước
3 QCVN 03:2011/ BCA
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc hàng dự trữ nhà nước

BỘ QUỐC PHÒNG
http://www.mod.gov.vn/

TT QCVN ĐÃ BAN HÀNH
1 QCVN 01:2011/BQP
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HỢP QUY:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)

Phone: 024777966960982996696
Email: info@phucgia.com.vn

Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!

2020-05-06T14:52:45+07:00