Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Của Bộ Khoa Học Công Nghệ Đã Ban Hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

http://www.most.gov.vn/

 

TT

QCVN đã ban hành

1       

QCVN 1:2015/BKHCN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

2       

QCVN 2:2008/BKHCN
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

3       

QCVN 3:2009/BKHCN
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em

4       

QCVN 4:2009/BKHCN
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử

5       

QCVN 5:2010/BKHCN
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ. Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép

6       

QCVN 6:2010/BKHCN
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ

7       

QCVN 7:2011/BKHCN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông

8       

QCVN 8:2012/BKHCN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng LPG

9       

QCVN 9:2012/BKHCN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện – điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

10    

QCVN 10:2013/BKHCN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia

  • Xếp hạng hiện tại! 4.33/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 4.3/5 - (3 Phiếu bầu)

Để lại bình luận