Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Của Bộ Khoa Học Công Nghệ

/Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Của Bộ Khoa Học Công Nghệ

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Của Bộ Khoa Học Công Nghệ Đã Ban Hành Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Của Bộ Khoa Học Công Nghệ Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Đến Các Doanh Nghiệp, Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia Tham Khảo Nhé!

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

http://www.most.gov.vn/

TT QCVN đã ban hành
1 QCVN 1:2015/BKHCN
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.
2 QCVN 2:2008/BKHCN
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.
3 QCVN 3:2009/BKHCN
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em.
4 QCVN 4:2009/BKHCN
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử.
5 QCVN 5:2010/BKHCN
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ. Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép.
6 QCVN 6:2010/BKHCN
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ – Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ.
7 QCVN 7:2011/BKHCN
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông.
8 QCVN 8:2012/BKHCN
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng LPG.
9 QCVN 9:2012/BKHCN
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện – điện tử gia dụng và các mục đích tương tự.
10 QCVN 10:2013/BKHCN
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HỢP QUY:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)

Phone: 024777966960982996696
Email: info@phucgia.com.vn

Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!

2020-05-06T14:40:14+07:00