Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Của Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội Đã Ban Hành

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

      http://www.molisa.gov.vn/ 
 

TT

QCVN đã ban hành

1       

QCVN 01:2008/BLĐTBXH
QCVN về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực

2       

QCVN 02:2011/BLĐTBXH
QCVN về an toàn lao động đối với thang máy điện

3       

QCVN 03:2011/ BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện

4       

QCVN 05:2012/ BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá

5       

QCVN: 06/2012/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Mũ an toàn công nghiệp

6       

QCVN: 07/2012/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng

7       

QCVN 08:2012/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi

8       

QCVN 09: 2012/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ

9       

QCVN 10:2012/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc.

10   

QCVN 11:2012/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người.

11   

QCVN 12:2012/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ.

12   

QCVN 12:2013/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo.

13   

QCVN 13:2013/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pa lăng điện.

14   

QCVN 14: 2013/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện.

15   

QCVN 15: 2013/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện.

16   

QCVN 16: 2013/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng.

17   

QCVN 17:2013/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi.

18   

QCVN 18:2013/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực.

19   

QCVN 19:2014/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống cáp treo vận chuyển người

20   

QCVN 20: 2015/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn nâng dùng để nâng người

21   

QCVN 21: 2015/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh

22   

QCVN 22: 2015/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

23   

QCVN 25:2015/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên

  • Xếp hạng hiện tại! 5.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 5.0/5 - (1 Phiếu bầu)

Để lại bình luận