Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Bộ Lao Động Thương Binh/ Xã Hội

/Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Bộ Lao Động Thương Binh/ Xã Hội

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Thông Tin Về Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Của Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội Đã Ban Hành Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Đến Nhiều Doanh Nghiệp, Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia Tham Khảo Nhé!

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
http://www.molisa.gov.vn/ 

TT QCVN ĐÃ BAN HÀNH
1 QCVN 01:2008/BLĐTBXH
QCVN về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực.
2 QCVN 02:2011/BLĐTBXH
QCVN về an toàn lao động đối với thang máy điện.
3 QCVN 03:2011/ BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện.
4 QCVN 05:2012/ BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá.
5 QCVN: 06/2012/BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Mũ an toàn công nghiệp.
6 QCVN: 07/2012/BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng.
7 QCVN 08:2012/BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi.
8 QCVN 09: 2012/BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ.
9 QCVN 10:2012/BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc.
10 QCVN 11:2012/BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người.
11 QCVN 12:2012/BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ.
12 QCVN 12:2013/BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo.
13 QCVN 13:2013/BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pa lăng điện.
14 QCVN 14: 2013/BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện.
15 QCVN 15: 2013/BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện.
16 QCVN 16: 2013/BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng.
17 QCVN 17:2013/BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi.
18 QCVN 18:2013/BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực.
19 QCVN 19:2014/BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống cáp treo vận chuyển người.
20 QCVN 20: 2015/BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn nâng dùng để nâng người.
21 QCVN 21: 2015/BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh.
22 QCVN 22: 2015/BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.
23 QCVN 25:2015/BLĐTBXH
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HỢP QUY:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)

Phone: 024777966960982996696
Email: info@phucgia.com.vn

Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!

2020-05-06T14:43:39+07:00