Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Của Bộ Tài Chính Đã Ban Hành

BỘ TÀI CHÍNH

http://www.mof.gov.vn/

 

TT

QCVN đã ban hành

 

QCVN 01:2008/BTC (hết hiệu lực)
QCVN về dự trữ quốc gia đối với thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp.

1       

QCVN 02:2008/BTC
QCVN về dự trữ quốc gia đối với máy phát điện.

2       

QCVN 03:2008/BTC (hết hiệu lực)
QCVN 03:2011/BTC
QCVN về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ.- Thay thế QCVN 03:2008/BTC

3       

QCVN 04:2009/BTC
QCVN về dự trữ quốc gia đối với bè cứu sinh nhẹ

4       

QCVN 05:2009/BTC (hết hiệu lực)
QCVN về dự trữ quốc gia đối với phao tròn cứu sinh

QCVN 05:2012/BTC

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia.

5       

QCVN 06:2009/BTC
QCVN về dự trữ quốc gia đối với gạo bảo quản kín

6       

QCVN 07:2009/BTC (hết hiệu lực)
QCVN về dự trữ quốc gia đối với phao áo cứu sinh.

QCVN 07:2012/BTC

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia.

7       

QCVN 08:2010/BTC
QCVN về dự trữ quốc gia đối với xuồng cứu nạn

8       

QCVN 09:2010/BTC
QCVN về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh

9       

QCVN 10:2010/BTC
QCVN về dự trữ nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy

10    

QCVN 11:2010/BTC
QCVN về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng

11    

QCVN 12:2011/BTC
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với kim loại.

12    

QCVN 13:2011/BTC
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với ô tô, xe và máy chuyên dùng

13    

QCVN 06:2011/BTC
QCVN về dự trữ nhà nước đối với gạo bảo quản kín

 

QCVN 14:2011/BTC (hết hiệu lực)
QCVN về dự trữ nhà nước đối với thóc

14   

QCVN 15:2012/BTC

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp – thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT)

15   

QCVN 16:2012/BTC

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp – thuốc nổ Pentrit (TEN)

16   

QCVN 17:2014/BTC

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn dự trữ quốc gia

  • Xếp hạng hiện tại! 3.50/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 3.5/5 - (4 Phiếu bầu)

Để lại bình luận