Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Của Bộ Tài Chính

/Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Của Bộ Tài Chính

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Thông Tin Về Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Của Bộ Tài Chính Đã Ban Hành Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Đến Nhiều Doanh Nghiệp, Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia Tham Khảo Nhé!

BỘ TÀI CHÍNH
http://www.mof.gov.vn/

TT QCVN đã ban hành
QCVN 01:2008/BTC (hết hiệu lực)
QCVN về dự trữ quốc gia đối với thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp.
1 QCVN 02:2008/BTC
QCVN về dự trữ quốc gia đối với máy phát điện.
2 QCVN 03:2008/BTC (hết hiệu lực)
QCVN 03:2011/BTC
QCVN về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ – Thay thế QCVN 03:2008/BTC.
3 QCVN 04:2009/BTC
QCVN về dự trữ quốc gia đối với bè cứu sinh nhẹ
4 QCVN 05:2009/BTC (hết hiệu lực)
QCVN về dự trữ quốc gia đối với phao tròn cứu sinh
QCVN 05:2012/BTC
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia.
5 QCVN 06:2009/BTC
QCVN về dự trữ quốc gia đối với gạo bảo quản kín.
6 QCVN 07:2009/BTC (hết hiệu lực)
QCVN về dự trữ quốc gia đối với phao áo cứu sinh.
QCVN 07:2012/BTC
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia.
7 QCVN 08:2010/BTC
QCVN về dự trữ quốc gia đối với xuồng cứu nạn.
8 QCVN 09:2010/BTC
QCVN về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh.
9 QCVN 10:2010/BTC
QCVN về dự trữ nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy.
10 QCVN 11:2010/BTC
QCVN về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng.
11 QCVN 12:2011/BTC
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với kim loại.
12 QCVN 13:2011/BTC
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với ô tô, xe và máy chuyên dùng.
13 QCVN 06:2011/BTC
QCVN về dự trữ nhà nước đối với gạo bảo quản kín.
QCVN 14:2011/BTC (hết hiệu lực)
QCVN về dự trữ nhà nước đối với thóc.
14 QCVN 15:2012/BTC
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp – thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT).
15 QCVN 16:2012/BTC
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp – thuốc nổ Pentrit (TEN).
16 QCVN 17:2014/BTC
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn dự trữ quốc gia.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HỢP QUY:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)

Phone: 024777966960982996696
Email: info@phucgia.com.vn

Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!

2020-05-06T14:44:37+07:00