Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Của Bộ Xây Dựng Đã Ban Hành

     BỘ XÂY DỰNG

http://www.moc.gov.vn/ 
 

TT

QCVN đã ban hành

1       

QCVN 01:2008/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

2       

QCVN 02:2009/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

3       

QCXDVN 05:2008/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khoẻ

 

QCVN 03:2009/BXD (hết hiệu lực)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
 phân loại phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

4       

QCVN 06:2010/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

5       

QCVN 07:2010/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

6       

QCVN 08:2009/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị.

7       

QCVN 14:2009/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn.

 

QCVN 16:2011/BXD (hết hiệu lực)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

8       

QCVN 03:2012/BXD Thay thế QCVN 03:2009/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

9       

QCVN 09:2013/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

10    

QCVN 17 : 2013/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

11    

QCVN 10:2014/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

12    

QCVN 12:2014/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

13    

QCVN 16:2014/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

14    

QCVN 18:2014/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng

  • Xếp hạng hiện tại! 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 0.0/5 - (0 Phiếu bầu)

Để lại bình luận