Dịch Vụ Xin Giấy Phép Kinh Doanh, Nhập Khẩu
Cho Sản Phẩm, Dịch Vụ Mật Mã Dân Sự

/Dịch Vụ Xin Giấy Phép Kinh Doanh, Nhập Khẩu Cho Sản Phẩm, Dịch Vụ Mật Mã Dân Sự

Căn cứ theo Luật An toàn Thông tin mạng số 86/2015/QH13 và Nghị Định số 58/2016/NĐ-CP (được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị Định số 73/2018/NĐ-CP), các công ty nhập khẩu hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến tính năng mã hóa, mật mã dân sự phải tiến hành các thủ tục xin cấp các giấy phép sau:

 1. Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự
 2. Giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Các sản phẩm có tính năng mật mã dân sự thường gặp:

 • Thiết bị tường lửa
 • Thiết bị định tuyến (Router) có tính năng mã hóa (VD Router Cisco)
 • Thết bị cổng (Gateway) có tính năng mã hóa
 • Các Appliances (thiết bị xử lý dữ liệu tự động) sử dụng trong lĩnh vực Ngân Hàng
 • Các Appliance sử dụng trong hệ thống VOIP…….

Lưu ý: Nếu một thiết bị có cả tính năng mật mã dân sự và tính năng an toàn thông tin mạng (theo quy định tại Thông tư 13/2018/TT-BTTTT) thì doanh nghiệp chỉ phải xin một loại giấy phép kinh doanh, giấy phép nhập khẩu cho thiết bị mật mã dân sự. Hai loại giấy phép này không áp dụng đồng thời đối với cùng một sản phẩm.

Điều kiện và thủ tục xin Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Các doanh nghiệp phải đạt được các điều kiện sau đây để được cấp giấy phép:

Yêu cầu đối đối với nhân sự (cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật):

 • Có tối thiểu 02 kỹ sư tốt nghiệp một trong các ngành sau: điện tử – viễn thông, công nghệ thông tin, toán học, an toàn thông tin.
 • Cán bộ quản lý điều hành tốt nghiệp một trong các ngành sau: điện tử – viễn thông, công nghệ thông tin, toán học, an toàn thông tin, hoặc có chứng chỉ đào tạo về an toàn thông tin.

Yêu cầu về con người, chứng chỉ đào tạo đối với doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự là thấp hơn yêu cầu đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mật mã dân sự

 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với quy mô kinh doanh
 • Có phương án kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự
 • Có phương án kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Bộ hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự bao gồm các tài liệu sau

 1. Đơn đề nghị cấp phép theo mẫu
 2. Bản sao giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận pháp nhân có giá trị tương đương
 3. Bản sao văn bằng chứng chỉ liên quan đến bảo mật, an toàn thông tin của đội ngũ kỹ thuật và cán bộ quản lý
 4. Phương án kỹ thuật (mô tả đặc tính kỹ thuật của sản phẩm, chất lượng dịch vụ, giải pháp kỹ thuật, phương án bảo hành bảo trì sản phẩm…)
 5. Phương án bảo mật an toàn thông tin mạng trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự
 6. Phương án kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Cơ quan tiếp nhận và thụ lý hồ sơ

 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã – Ban Cơ yếu Chính phủ
 • Quy trình thẩm định điều kiện và đánh giá hồ sơ thông thường sẽ từ 1 – 2 tháng tùy theo việc chuẩn bị các hồ sơ xin cấp phép đã đầy đủ và chi tiết hay chưa.

Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự có thời hạn hiệu lực 10 năm, phí cấp phép sẽ phụ thuộc vào số loại sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự xin cấp phép. Trong quá trình kinh doanh, nếu doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng hạng mục sản phẩm, dịch vụ hoặc thay đổi liên quan đến giấy phép, doanh nghiệp làm bộ hồ sơ bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh theo quy định tại Luật An toàn Thông tin mạng số 86/2015/QH13 và Nghị Định số 58/2016/NĐ-CP (được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị Định số 73/2018/NĐ-CP)

Điều kiện và thủ tục xin giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) sản phẩm mật mã dân sự

Sau khi đã có được Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ xin Giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự bao gồm

– Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu

– Bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm (và dịch vụ) mật mã dân sự

– Bản sao giấy chứng nhận hợp quy thiết bị mật mã dân sự theo quy chuẩn của Bộ Quốc Phòng (chưa áp dụng cho tới khi Bộ Quốc Phòng ban hành quy chuẩn kỹ thuật tương ứng)

Giấy phép nhập khẩu thiết bị mật mã dân sự đã từng được cấp với thời hạn hiệu lực 02 năm. Kể từ đầu năm 2019, Ban Cơ Yếu Chính Phủ chỉ cấp giấy phép nhập khẩu với thời hạn hiệu lực 01 năm, điều này được cho là để chuẩn bị cho việc Chứng nhận hợp quy thiết bị mật mã dân sự sắp tới. Sau khi giấy phép nhập khẩu hết hiệu lực, doanh nghiệp nhập khẩu phải xin cấp phép lại với điều kiện là giấy phép kinh doanh vẫn còn hiệu lực.

Mẫu Giấy phép kinh doanh và Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm, mật mã dân sự do Ban Cơ Yếu Chính Phủ cấp

Loại 1: Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ Mật mã dân sự

 

Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Loại 2: Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ Mật mã dân sự

Giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm, và dịch vụ mật mã dân sự

Loại 3: Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ Mật mã dân sự

Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ Mật mã dân sự

Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ Mật mã dân sự Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ Mật mã dân sự

2020-02-27T16:51:49+07:00