Lịch Sử, Phân Loại Tàu Container

Phúc Gia® – Cung Cấp Thông Tin Về Lịch Sử Và Phân Loại Tàu Container Tới Các DN. Năm 1951, Tàu Container Chuyên Dụng Đầu Tiên Bắt Đầu Hoạt Động Ở Đan Mạch, Và Giữa Seatle Với Texas, Hoa Kỳ. Tàu Container MSC Daniela Được Công Bố Là 13,800 TEU Là Con Tàu Container Lớn Nhất Thế Giới!

Lịch Sử, Phân Loại Tàu Container

Lịch Sử Và Phân Loại Tàu Container

Lịch Sử Tàu Container

Tàu container đầu tiên được hoán cải từ tàu chở dầu T2 sau Thế chiến thứ hai. Ban đầu, hầu hết container được vận chuyển trên các tàu hàng bách hóa. Năm 1951, những tàu container chuyên dụng (purpose-built) đầu tiên bắt đầu hoạt động ở Đan Mạch, và giữa Seatle với Texas, Hoa Kỳ.

Tại Mỹ, tàu chở container đầu tiên tên là Ideal-X (cũng được hoán cải từ một tàu chở dầu T2) do Malcolm McLean sở hữu chở 58 container từ Newark, New Jersey đến Houston, Texas, Hoa Kỳ trong chuyến đầu tiên vào tháng 4 năm 1956.

Sức chở của tàu container thường được thể hiện bằng số TEU có thể xếp lên tàu (một TEU tương đương với số chỗ của một container tiêu chuẩn có chiêu dài 20’, rộng 8’, và cao 8’6”. Xem thêm kích thước container). Sức chở của các tàu container có thể dao động từ vài trăm TEU đối với tàu feeder đến trên 10.000TEU đối với các tàu mẹ.

Người ta thường chia các thế hệ tàu container tùy theo sức chở của chúng. Ðến nay tàu container có thể được chia thành 6 thế hệ phát triển nhu bảng dưới dây.

Thế Hệ Tàu Sức Chở (TEU) Giai Đoạn
Thứ nhất Tới 1000 Trước 1970
Thứ hai Tới 2000 1970 – 1980
Thứ ba Tới 3000 1980 – 1985
Thứ tư Trên 3000 1985 – 1995
Thứ năm Trên 6000 1995 – 2005
Thứ sáu Trên 8000 Sau 2005

Việc phân chia thành các thế hệ nhu vậy chỉ có tính tương đối, và thường có ý nghĩa đánh giá sự phát triển của công nghệ và sản phẩm tàu container theo chiều dài phát triển.

Hiện có thể nói, các tàu container mới nhất thuộc thế hệ thứ sáu (trên 8000 TEU). Tuy nhiên, nếu xét theo góc độ năng lực vận tải, các tàu container hiện đang sử dụng có sức chở từ vài trăm TEU trở lên. Ðiều này có nghia là hiện vẫn tồn tại nhu cầu sử dụng nhiều thế hệ tàu container trong cùng một thời điểm, hay nói cách khác sự phân chia như trên chủ yếu nêu nên sự khác biệt về sức chở của con tàu mà thôi.

Phân Loại Tàu Container

1) Theo thế hệ phát triển: 6 thế hệ (như trên)
2) Theo phương thức xếp dỡ container: LOLO, RORO, …
3) Theo kích thước tàu: Panamax, Post-Panamax, Suezmax, Post-Suezmax, Post Malacamax
4) Theo mức độ chuyên dụng: tàu bách hóa, tàu semi-container, tàu container chuyên dụng
5) Theo phạm vi hoạt động: tàu feeder, tàu mẹ

Van_Chuyen_Hang_Tau_Bien

Các Tàu Container Hiện Đang Sử Dụng Có Sức Chở Từ Vài Trăm TEU Trở Lên

Đội Tàu Container Thế Giới

Đội tàu container chuyên dụng trên thế giới đến đầu năm 2009 có khoảng 4.670 tàu (sức chở 12,2 triệu TEU). Dự kiến sẽ đạt 13,7 triệu TEU cuối năm 2009. Chi tiết về số lượng tàu theo các cỡ như ở bảng dưới.

2018-03-27T15:48:19+07:00