Mẫu Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Đèn LED Chiếu Sáng Đường Phố
Theo TCVN 7722-1:2017/ TCVN 7722-2-1:2013

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Đèn LED Chiếu Sáng Đường Phố Theo TCVN 7722-1:2017(IEC 60598-1:2014)/ TCVN 7722-2-1:2013 (IEC 60598-2-1:1979) Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp.

QC19_Den_Duong-11

Vui lòng chờ vài giây để loading
Mẫu Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Đèn LED Chiếu Sáng Đường Phố Theo TCVN 7722-1:2017/ TCVN 7722-2-1:2013

Ấn vào đây để download
Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Đèn LED Chiếu Sáng Đường Phố Theo TCVN 7722-1:2017/ TCVN 7722-2-1:2013

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-04-05T16:45:35+07:00