Hồ Sơ Năng Lực
Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Và Chứng Nhận Phúc Gia

english

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia được thành lập vào 15/07/2016 với mã số doanh nghiệp: 0107509079.

Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia gồm:
– Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia
– Trung tâm Chứng nhận Phúc Gia
Địa chỉ: Cảng cạn ICD, Số 01 Huỳnh Tấn Phát, KCN Sài Đồng B, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia (PGL) là Tổ chức Đánh giá sự phù hợp được các Bộ, Ban, Ngành chỉ định để phục vụ Thử nghiệm/ Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ quản lý nhà nước.

Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia luôn cố gắng và nỗ lực để trở thành một trong những tổ chức hàng đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ kỹ thuật liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phục vụ yêu cầu của quản lý Nhà nước cũng như đáp ứng các yêu cầu phát triển của tổ chức, doanh nghiệp.

Nằm tại Cảng cạn ICD Long biên cùng với cơ sở vật chất và máy móc hiện đại, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và chuyên viên tư vấn có trình độ chuyên môn cao… cho đến nay Phòng thử nghiệm Phúc Gia luôn là lựa chọn hàng đầu cho các thương hiệu lớn như Apple, Lenovo, MSI, Phillips, Osram, Electrolux, Sharp, Samsung, Panasonic, Phenikaa, Hitachi, Nanoco, Ferroli, Ariston, Tân Á Đại Thành, Vinmart, Casper….

Phòng thử nghiệm Phúc Gia cam kết cung cấp các dịch vụ kỹ thuật tin cậy và chuyện nghiệp dựa trên chính sách chất lượng: “CHÍNH XÁC – KHÁCH QUAN – KỊP THỜI – TIN CẬY”

2. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia cung cấp dịch vụ kỹ thuật thuộc các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phục vụ các yêu cầu của quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật có liên quan theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Trung tâm thử nghiệm chứng nhận Phúc Gia

3. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 • Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia thực hiện các hoạt động liên quan đến cung cấp các dịch vụ kỹ thuật theo các lĩnh vực về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phục vụ các yêu cầu về quản lý nhà nước của Bộ, Ban, Ngành; đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của tổ chức và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và tính an toàn của sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như Thử nghiệm chất lượng và an toàn sản phẩm hàng hóa.
 • Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia luôn chú trọng việc cập nhật, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống phòng thử nghiệm với mục tiêu cung cấp dịch vụ thử nghiệm và phân tích chất lượng/ Chứng nhận sản phẩm có độ tin cậy cao, đáp ứng các điều kiện khắt khe nhất trong tiêu chuẩn áp dụng, phù hợp về năng lực và môi trường thử nghiệm trên hầu hết các lĩnh vực:

+ Hiệu suất năng lượng: Thiết bị gia dụng và văn phòng;
+ An toàn điện cho Thiết bị Đầu cuối Viễn thông và Công nghệ Thông tin;
+ An toàn Pin Lithium;
+ An toàn điện: Thiết bị Điện – Điện tử;
+ Tương thích điện từ: Thiết bị Điện – Điện tử;
+ An toàn Quang sinh học…

Với kinh nghiệm qua nhiều năm phát triển, hiện nay năng lực của Phúc Gia đã được khẳng định và thừa nhận như:

 • Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 của cả 3 đơn vị công nhận như BoA, AOSC, VACI.
 • Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia được 03 Bộ đánh giá năng lực và Chỉ định: Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ;
 • Là thành viên chính thức của Hội các phòng thử nghiệm Việt Nam (Vinalab);
 • Là Hội Viên Tập thể Hội Chiếu sáng Việt Nam;
 • Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia là đơn vị đầu tiên có Hệ thống đo kiểm Quang sinh học tại Việt Nam;
 • Là trung tâm thử nghiệm, thực nghiệm được lựa chọn của nhiều Ban nghiên cứu Tiêu chuẩn Việt Nam…
 • Phúc Gia là một trong số rất ít các Cơ quan Chứng nhận có đủ năng thực thử nghiệm để phục vụ đánh giá chất lượng hàng hóa của mình.

4. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia (Phúc Gia Lab)  phù hợp với Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 trên cơ sở từng lĩnh vực hoạt động cụ thể đều có hệ thống quản lý được công nhận.

 • Ngày 22/04/2019, Phòng thử nghiệm Phúc Gia được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (BOA) – Bộ Khoa Học và Công Nghệ cấp với số VILAS 1212 theo quyết định số 265.2019/QĐ-VPCNCL.
 • Cập nhật và mở rộng thêm phạm vi công nhận, ngày 11/05/2022, Phòng thử nghiệm Phúc Gia được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (BOA) – Bộ Khoa Học và Công Nghệ cấp với số VILAS 1212 theo quyết định số 450.2022/QĐ-VPCNCL.
 • Ngày 18/08/2020, Phòng thử nghiệm Phúc Gia được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 bởi Viện Công nhận chất lượng Việt Nam (VACI) với số VALAS 09
 • Ngày 06/09/2021, Phòng thử nghiệm Phúc Gia được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 bởi Văn phòng Công nhận Năng lực Đánh giá sự phù hợp về Tiêu chuẩn Chất lượng (AOSC) với số VLAT 1.0388.

Hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm Chứng nhận Phúc Gia (Phúc Gia Cert)  phù hợp với Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 trên cơ sở từng lĩnh vực hoạt động.

5. QUYẾT ĐỊNH/ CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ NGÀNH LIÊN QUAN

STT Quyết định số Ngày ban hành
văn bản
Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu
1 2181/GCN-BCT 22/07/2019   Bộ Công Thương  Hiệu suất năng lượng   Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
thử nghiệm Hiệu suất năng lượng
2 501/GCN-BTTTT 19/11/2019   Bộ Thông tin và Truyền thông  Điện – Điện tử Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
thử nghiệm
3 610/GCN-BCT 24/02/2020   Bộ Công Thương  Hiệu suất năng lượng   Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
thử nghiệm Hiệu suất năng lượng
4 251/QĐ-BTTTT 24/02/2020   Bộ Thông tin và Truyền thông  Pin Lithium   Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm
5 3084/TĐC-HCHQ 18/09/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ QCVN 19:2019/BKHCN Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
thử nghiệm
6 1638/QĐ-BTTTT 29/09/2020   Bộ Thông tin và Truyền thông  Pin Lithium   Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm
7 2483/QĐ-TĐC 25/12/2020   Bộ Khoa học và Công nghệ QCVN 19:2019/BKHCN Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm
8 2242/TĐC-HCHQ 16/07/2021   Bộ Khoa học và Công nghệ  QCVN 09:2012/BKHCN   Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
thử nghiệm
9 3206/TĐC-HCHQ 28/10/2021 Bộ Khoa học và Công nghệ QCVN 09:2012/BKHCN;
QCVN 19:2019/BKHCN
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
thử nghiệm
10 1951/QĐ-TĐC 28/10/2021   Bộ Khoa học và Công nghệ  QCVN 19:2019/BKHCN   Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm
11  1263/GCN-BCT 27/06/2022    Bộ Công Thương  Hiệu suất năng lượng   Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
thử nghiệm Hiệu suất năng lượng
12 2117/QĐ-TĐC 13/12/2022 Bộ Khoa học và Công nghệ QCVN 19:2019/BKHCN Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm 
13 3617/TĐC-HCHQ 13/12/2022 Bộ Khoa học và Công nghệ QCVN 09:2012/BKHCN;
QCVN 19:2019/BKHCN
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
thử nghiệm
14 3851/TĐC-HCHQ 30/12/2022 Bộ Khoa học và Công nghệ QCVN 09:2012/BKHCN;
QCVN 19:2019/BKHCN
Giấy chứng nhận đăng ký
hoạt động chứng nhận
15 15/GCN-BCT 06/01/2023 Bộ Công Thương Hiệu suất năng lượng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
thử nghiệm Hiệu suất năng lượng
16 70/QĐ-BTTTT 27/01/2023 Bộ Thông tin và Truyền thông Pin Lithium cho
thiết bị cầm tay
Chỉ định về tổ chức thử nghiệm với lĩnh vực điện – điện tử Pin Lithium cho thiết bị cầm tay với các đặc tính an toàn theo
QCVN 101:2020/BTTTT
– IEC 62133-2:2017
17 49/GCN-BTTTT 31/01/2023 Bộ Thông tin và Truyền thông  Điện – Điện tử Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
thử nghiệm
18 986/GCN-BCT 20/04/2023 Bộ Công Thương Hiệu suất năng lượng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
thử nghiệm Hiệu suất năng lượng
19 2278/QĐ-BTTTT 17/11/2023 Bộ Thông tin và Truyền thông QCVN 101:2020/BTTTT
(IEC 62133-2:2017);
QCVN 132:2022/BTTTT
(IEC 62368-1:2018)
Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm

6. TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

 • Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia

            + Tên tiếng anh đầy đủ: Phuc Gia Laboratory Corporation.
            + Tên tiếng anh viết tắt: PGL

 • Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế: Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần với mã số doanh nghiệp: 0107509079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 15/07/2016.
 • Đăng ký địa điểm Phòng thử nghiệm theo Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh với mã số địa điểm kinh doanh 00001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày cấp ngày 03/07/2018.
 • Đăng ký địa điểm Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia theo Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh với mã số địa điểm kinh doanh 00002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày cấp ngày 01/11/2022
 • Đăng ký địa điểm Trung tâm Chứng nhận Phúc Gia theo Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh với mã số địa điểm kinh doanh 00003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 09/06/2022 và thay đổi lần thứ 1 ngày 20/10/2022.
 • Tổ chức và hoạt động: Theo điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia ban hành theo Quyết định số 20170905/QĐ-PGL ngày 05/09/2017.

7. BẢNG THỐNG KÊ GIẤY PHÉP KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH KHI NHẬP KHẨU/ SẢN XUẤT SẢN PHẨM ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

STT TÊN SẢN PHẨM BẢNG THỐNG KÊ GIẤY PHÉP KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH KHI NHẬP KHẨU/ SẢN XUẤT
CỦA 25 DÒNG SẢN PHẨM ĐIỆN – ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN
Hiệu suất năng lượng QCVN 09:2012/ BKHCN (*) QCVN 19:2019/ BKHCN (*) An toàn quang sinh học theo Thông tư 09/2022/TT-BTTTT
(nếu vào thầu)
(*)
QCVN 101:2020
(An toàn Pin Lithium)
QCVN 132:2022
/BTTTT
QCVN 04:2009
/BKHCN
An toàn thực phẩm QCVN 02A:2020/BCT
(hàm lượng
thủy ngân)
ICT
Phúc Gia LAB thử nghiệm trực tiếp  Phúc Gia LAB tạm thời thuê nhà thầu phụ
1  Đèn LED x x  –  – x(***)
2  Đèn LED chiếu sáng đường phố x(**) x  –
3  Đèn huỳnh quang Compact x x x
4  Đèn huỳnh quang ống thẳng x  – x
5  Máy tính bảng x x x x x
6  Máy tính xách tay x x x x
7  Máy tính để bàn x(**) x x
8  Máy thu hình x x x
9  Màn hình máy tính x
10  Nồi cơm điện x x x
11  Máy giặt gia dụng x x x(***)
12  Bình đun nước nóng có dự trữ x x x(***)
13  Bình nước nóng tức thời x x x(***)
14  Máy in x x(***)
15  Máy Photocopy x –  x(***)
16  Điều hòa x x –  x(***)
17  Tủ lạnh/ Tủ mát/ Tủ đông x x –  x(***)
18  Tủ giữ lạnh thương mại x x x(***)
19  Quạt điện, quạt trần x x
20  Máy khoan cầm tay hoạt động bằng động cơ điện x – 
21  Máy hút bụi x x(***)
22  Máy sấy tóc x x
23  Máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy ép trái cây, máy đánh trứng x –  x
24  Bếp điện, Bếp điện từ x(**) x x
25  Lò vi sóng x x
26  Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT x
27  Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng sử dụng kỹ thuật số x
28  Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình IPTV x
29  Thiết bị khuếch đại trong hệ thống phân phối truyền hình cáp x
30  Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) x

 Note:
(*): Hạng mục Trung tâm Chứng Nhận Phúc Gia chứng nhận Hợp quy/ Hợp chuẩn trực tiếp
(**): Hạng mục bắt buộc thử nghiệm HSNL từ 1/4/2025
(***): Hạng mục chỉ phải làm khi có chức năng tương ứng.
“x”: sản phẩm THUỘC phạm vi kiểm tra chuyên ngành
“-“: sản phẩm KHÔNG THUỘC phạm vi kiểm tra chuyên ngành

 Để biết thêm thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
 Phone/ Zalo: 0981 996 996/ 098 299 6696
 Email: lab@phucgia.com.vn/ cert@phucgia.com.vn

8. LIÊN HỆ

Trụ sở chính: Tòa nhà Hoa Cương, số 18 ngõ 11 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00

9. NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ TRUNG TÂM PHÚC GIA

Trung Tâm Phúc Gia

Trung Tâm Phúc Gia

Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, số 1 Huỳnh Tấn Phát, Long Biên, Hà Nội

tổng quan trung tâm

tổng quan trung tâm

Thiết kế không gian văn phòng khoa học, tiện nghi để phục vụ tốt nhất cho Quý khách hàng và đội ngũ Cán bộ nhân viên là điều mà Tập đoàn Phúc Gia® luôn hướng đến

Trung Tâm Phúc Gia

Phòng Tiếp Khách – Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia

phòng chuyên môn

Phòng Chuyên Môn – Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia

phòng chứng nhận

Phòng Chứng Nhận – Trung Tâm Chứng Nhận Phúc Gia

phòng họp PGL

Phòng Họp Nội Bộ – Trung Tâm Phúc Gia

Trung Tâm Phúc Gia

Buồng thử nghiệm điều hòa – Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia

Trung Tâm Phúc Gia

Buồng thử nghiệm Tủ lạnh & Tủ giữ lạnh thương mại – Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia

Trung Tâm Phúc Gia

Phòng Thử Nghiệm Pin Lithium – Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia

Trung Tâm Phúc Gia

Phòng Thử Nghiệm EMS – Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia

buồng EMI

Phòng Thử Nghiệm EMI – Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia

buồng ICT

Buồng thử nghiệm ICT – Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia

Trung Tâm Phúc Gia

Phòng Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng – Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia

Phòng Thử nghiệm QCVN 132

Phòng Thử Nghiệm QCVN 132:2022/BTTTT – Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia

Trung Tâm Phúc Gia

Phòng Thử Nghiệm Nhiệt – An Toàn Điện – Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia

phòng TN an toàn quang sinh học

Trung Tâm Phúc Gia

Phòng Thử Nghiệm An Toàn Quang Sinh Học – Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia

Trung Tâm Phúc Gia

Phòng đo Trắc quang

Phòng Thử Nghiệm Quang Học – Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia

Trung Tâm Phúc Gia

Phòng thử nghiệm Quạt – Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia

thử nghiệm rung sóc

Khu vực Thử nghiệm Rung Xóc – Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia

phòng IP

Phòng Thử Nghiệm IP – Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ các khách hàng và đối tác tìm kiếm địa chỉ Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia Phúc Gia® một cách dễ dàng nhất, mời quý đối tác và quý khách hàng tham khảo hướng dẫn chỉ đường tới Phúc Gia dưới đây!

So_do_vao_trung_tam

Quý Khách có thể xem nhiều hình ảnh hơn nữa về Phòng thử nghiệm Phúc Gia tại đây: Phòng thử nghiệm Phúc Gia

BÁO GIÁ CÁC DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CỦA TRUNG TÂM PHÚC GIA

Sau đây là Hồ sơ năng lực chi tiết của Phúc Gia®. Quý Đối tác, Khách hàng có thể xem lại các văn bản sau.

PROFILE PHÚC GIA®

Vui lòng chờ vài giây để loading Profile Phúc Gia® (Tiếng Việt)

Ấn vào đây để download Profile Phúc Gia® (Tiếng Việt)

Vui lòng chờ vài giây để loading Profile Phúc Gia® (Tiếng Anh)

Ấn vào đây để download Profile Phúc Gia® (Tiếng Anh)

LINK HỒ SƠ NĂNG LỰC:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EjNRXkt44L8KKp_07v7TTKyAVmRREW9_

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-06-07T15:27:25+07:00