Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017

//Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Ngày 22 tháng 04 năm 2019, Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) nhận được quyết định số 265.2019/QĐ-VPCNCL do Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) (thuộc Bộ Khoa Học Công Nghệ) ban hành về việc công nhận Phòng thử nghiệm Phúc Gia thuộc Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Trích yếu nội dung từ quyết định số 265.2019/QĐ-VPCNCL do BoA ban hành:

  1. Công nhận PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA tại địa chỉ: Số 4, phố Đặng Dung, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã được đánh giá và công nhận có đủ năng lực thử nghiệm phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 với danh mục các phép thử kèm theo quyết định này
  2. Lĩnh vực công nhận: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
  3. Phòng thử nghiệm Phúc Gia được mang số hiệu: VILAS 1212
  4. Số quyết định: 265.2019/QĐ-VPCNCL
  5. Giấy chứng nhận có hiệu lực lần đầu từ ngày 22/04/2019
  6. Giấy chứng nhận có hiệu lực đến ngày 22/04/2022

Chứng chỉ được BoA đánh giá và công nhận cho Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017:

Vui lòng chờ vài giây để loading Chứng chỉ Công nhận


Ấn vào đây để download Chứng chỉ Công nhận

Quyết định về việc công nhận Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) đủ năng lực thử nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng cho 10 sản phẩm điện, điện tử như nội dung dưới đây:

Vui lòng chờ vài giây để loading Quyết định


Ấn vào đây để download Quyết định

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017
5 (100%) 5 vote[s]
2019-05-03T08:58:39+07:00