Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017

//Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Ngày 22 tháng 04 năm 2019, Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) nhận được Chứng chỉ Công nhận do Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) (thuộc Bộ Khoa Học Công Nghệ) ban hành về việc công nhận Phòng thử nghiệm Phúc Gia thuộc Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Chứng chỉ công nhận Vilas 1212

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

2020-10-07T08:51:15+07:00