Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa Học Và Công Nghệ
Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Đèn LED Theo QCVN 19:2019/BKHCN

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm cho Công ty Cổ phần Phòng Thử nghiệm Phúc Gia (Phúc Gia Lab) thực hiện việc hoạt động thử nghiệm đa ngành trong lĩnh vực điện – điện tử bao gồm các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn điện và tương thích điện từ (EMC) đối với các sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED phù hợp quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN và quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quyết định số 3084/QĐ-TĐC đối với các sản phẩm, hàng hóa và phép thử tương ứng trong Phụ lục danh mục kèm theo;

Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm cho Phúc Gia Lab thực hiện việc hoạt động thử nghiệm đa ngành trong lĩnh vực điện – điện tử bao gồm các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn điện và tương thích điện từ (EMC) đối với các sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED phù hợp quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN và quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quyết định số 2483/QĐ-TĐC đối với các sản phẩm, hàng hóa và phép thử tương ứng trong Phụ lục danh mục kèm theo;

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm cho Phúc Gia Lab thực hiện việc hoạt động thử nghiệm đa ngành trong lĩnh vực điện – điện tử bao gồm các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn điện và tương thích điện từ (EMC), Miễn nhiễm điện từ, An toàn quang sinh học đối với các sản phẩm chiếu sáng phù hợp quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN và quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quyết định số 1951/QĐ-TĐC đối với các sản phẩm, hàng hóa và phép thử tương ứng trong Phụ lục danh mục kèm theo;

Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm cho Phúc Gia Lab thực hiện việc hoạt động thử nghiệm đa ngành trong lĩnh vực điện – điện tử bao gồm các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn điện và tương thích điện từ (EMC), Miễn nhiễm điện từ, An toàn quang sinh học đối với các sản phẩm chiếu sáng phù hợp quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN và quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quyết định số 2117/QĐ-TĐC đối với các sản phẩm, hàng hóa và phép thử tương ứng trong Phụ lục danh mục kèm theo (Chuyển địa điểm về: Trung tâm Thử nghiệm Kiểm Định Phúc Gia – Số 01 Huỳnh Tấn Phát, KCN Sài Đồng B, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội)

BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG NHẬN/ QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHO PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA

STT  Giấy chứng nhận số Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu
1 3084/TĐC-HCHQ 18/9/2020 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ Thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực điện – điện tử Chứng nhận hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực điện – điện tử thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ cho các phép thử:

An toàn điện: Đèn điện thông dụng lắp cố định, Đèn điện lắp chìm, Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố, Đèn điện thông dụng di động, Đèn pha, Bóng đèn LED có balat lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V, Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế để thay thế bóng đèn huỳnh quang ống thẳng,

Tương thích điện từ (EMC): Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số radio của thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện tương tự

2 2483/QĐ-TĐC 25/12/2020 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ Thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn điện và tương thích điện từ (EMC) đối với các sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED Quyết định về việc tổ chức thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn điện và tương thích điện từ (EMC) đối với các sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED phù hợp quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN và quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa bao gồm các phép thử:

An toàn điện đối với sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED: Đèn điện LED thông dụng lắp cố định, Đèn điện LED lắp chìm, Đèn điện LED thông dụng di động, Bóng đèn LED có balat lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V, Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế để thay thế bóng đèn huỳnh quang ống thẳng,

Tương thích điện từ EMC đối với sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED

3 1951/QĐ-TĐC 28/10/2021 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ Thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn điện và tương thích điện từ (EMC) đối với các sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED Quyết định về việc tổ chức thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn điện và tương thích điện từ (EMC) đối với các sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED phù hợp quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN và quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa bao gồm các phép thử:

An toàn điện: Đèn điện thông dụng lắp cố định (lắp nổi – lắp chìm), Đèn điện thông dụng di động, Bóng đèn LED có balat lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V, Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế để thay thế bóng đèn huỳnh quang ống thẳng,

An toàn quang sinh học: Phép đo chiếu xạ (chiếu xạ băng rộng và chiếu xạ phổ), Phép đo bức xạ (bức xạ rộng và bức xạ phổ), Nguy hiểm ánh sáng xanh đối với nguồn sáng và đèn,

Tương thích điện từ: Đèn LED và các thiết bị chiếu sáng,

Miễn nhiễm điện từ: Thiết bị chiếu sáng chung, 

4 2117/QĐ-TĐC 13/12/2022 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ Thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn điện và tương thích điện từ (EMC) đối với các sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED, Nhiễu điện từ (EMI) cho đèn LED/ bóng đèn có balat lắp liền và các thiết bị chiếu sáng Quyết định về việc tổ chức thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn điện và tương thích điện từ (EMC) đối với các sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED phù hợp quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN và quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa bao gồm các phép thử:

An toàn điện: Đèn điện thông dụng lắp cố định (lắp nổi – lắp chìm), Đèn điện thông dụng di động, Bóng đèn LED có balat lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V, Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế để thay thế bóng đèn huỳnh quang ống thẳng,

An toàn quang sinh học: Bóng đèn và hệ thống bóng đèn, 

Nhiễu điện từ (EMI): Đèn LED/ Bóng đèn có balat lắp liền và các thiết bị chiếu sáng,

Miễn nhiễm điện từ (EMS): Thiết bị chiếu sáng chung

 

Vui lòng chờ vài giây để load Giấy Chỉ Định Tổ Chức Thử Nghiệm Số 2117/QĐ-TĐC

Ấn vào đây để download Giấy Chỉ Định Tổ Chức Thử Nghiệm Số 2117/QĐ-TĐC

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2023-11-23T15:41:49+07:00