Báo Giá Thử Nghiệm Hợp Quy Đèn LED Theo QCVN 19:2019/BKHCN (An Toàn Điện, Tương Thích Điện Từ (EMI, EMS), An Toàn Quang Sinh Học)

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Công ty Cổ Phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia xin được gửi tới quý khách hàng Báo Giá Thử Nghiệm Hợp Quy Đèn LED Theo QCVN 19:2019/BKHCN (An Toàn Điện, Tương Thích Điện Từ (EMI, EMS), An Toàn Quang Sinh Học) cho sản phẩm chiếu sáng sử dụng công nghệ LED theo QCVN 19:2019/BKHCN.

Phuc_Gia_Lab_Thu_Nghiem-QCVN-19-2019

Vui lòng chờ vài giây để loading Báo Giá Thử Nghiệm (Tiếng Việt)

Ấn vào đây để download Báo Giá Thử Nghiệm (Tiếng Việt)

Vui lòng chờ vài giây để loading Báo Giá Thử Nghiệm (Tiếng Anh)

Ấn vào đây để download Báo Giá Thử Nghiệm (Tiếng Anh)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 0981 996 996/ 098 299 6696/ 024 7779 6696

Email: lab@phucgia.com.vn
Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia: “Chính Xác – Khách Quan – Kịp Thời – Tin Cậy”

2023-01-28T11:26:58+07:00