Bộ Thông Tin và Truyền Thông Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Pin Lithium và An Toàn Điện Cho Thiết Bị Đầu Cuối Viễn Thông Và Công Nghệ Thông Tin

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Ngày 19/11/2019, Phúc Gia Lab (Vilas 1212) được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định là Phòng thử nghiệm Pin Lithium cho thiết bị cầm tay theo QCVN 101:2016/BTTTT; IEC 62133-2:2017 theo Quyết định số 501/GCN-BTTTT ngày 19 tháng 11 năm 2019.

Ngày 29/09/2020, Phúc Gia Lab (Vilas 1212) được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định là Phòng thử nghiệm Pin Lithium cho thiết bị cầm tay theo QCVN 101:2020/BTTTT; IEC 62133-2:2017 theo Quyết định số 1638/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 9 năm 2020.

Ngày 27/01/2023, Phúc Gia Lab (Vilas 1212) được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định là Phòng thử nghiệm Pin Lithium cho thiết bị cầm tay theo QCVN 101:2020/BTTTT; IEC 62133-2:2017 theo Quyết định số 70/QĐ-BTTTT  ngày 27 tháng 01 năm 2023 (cập nhật thêm địa chỉ mới tại Số 1 Huỳnh Tấn Phát, KCN Sài Đồng B, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội).

Ngày 17/11/2023, Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định là Phòng thử nghiệm Pin Lithium cho thiết bị cầm tay theo QCVN 101:2020/BTTTT; IEC 62133-2:2017 và An toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin theo QCVN 132:2022/BTTTT; IEC 62368-1:2018 theo Quyết định số 2278/QĐ-BTTTT.

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHO PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA

STT  Giấy chứng nhận số Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu
1 501/GCN-BTTTT 19/11/2019 Bộ thông tin và Truyền thông Pin Lithium cho
thiết bị cầm tay
Chỉ định về tổ chức thử nghiệm  đối với lĩnh vực điện – điện tử cho Pin Lithium cho thiết bị cầm tay với các đặc tính an toàn theo
QCVN 101:2016/BTTTT
2 1638/QĐ-BTTTT 29/09/2020 Bộ thông tin và Truyền thông Pin Lithium cho
thiết bị cầm tay
 Chỉ định về tổ chức thử nghiệm  đối với lĩnh vực điện – điện tử cho Pin Lithium cho thiết bị cầm tay với các đặc tính an toàn theo IEC 62133-2:2017
QCVN 101:2016/BTTTT, QCVN 101:2020/BTTT
3 70/QĐ-BTTTT 27/01/2023 Bộ thông tin và Truyền thông Pin Lithium cho
thiết bị cầm tay
 Chỉ định về tổ chức thử nghiệm  đối với lĩnh vực điện – điện tử cho Pin Lithium cho thiết bị cầm tay với các đặc tính an toàn theo
QCVN 101:2020/BTTTT – IEC 62133-2:2017
4 49/GCN-BTTTT 31/01/2023 Bộ Thông tin và Truyền thông  Điện – Điện tử Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
thử nghiệm
5 2278/QĐ-BTTTT 17/11/2023 Bộ Thông tin và Truyền thông Pin Lithium cho
thiết bị cầm tay
An toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin

Chỉ định về tổ chức thử nghiệm  đối với lĩnh vực điện – điện tử cho Pin Lithium cho thiết bị cầm tay với các đặc tính an toàn theo QCVN 101:2020/BTTTT – IEC 62133-2:2017 và An toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin theo QCVN 132:2022/QĐ-BTTTT – IEC 62368-1:2018


Theo đó, Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia là tổ chức thử nghiệm được Chỉ Định thử nghiệm Pin Lithium theo quy chuẩn QCVN 101:2020/BTTTT và An toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin theo QCVN 132:2022/QĐ-BTTTT.

Note: Phúc Gia được chỉ định thử nghiệm đầy đủ cho 9 sản phẩm (Tivi, laptop, tablet, desktop computer, DECT, set top box…) thuộc QCVN 132:2022/BTTTT. Việc giới hạn trong quyết định chỉ định (Mục D.15) chỉ áp dụng cho sản phẩm có “Bộ phận chứa chất lỏng có áp suất” như bình nước nóng lạnh, điều hòa, tủ lạnh…. KHÔNG áp dụng cho 9 sản phẩm thuộc QCVN 132:2022/BTTTT. Tuy nhiên, để phục vụ đa dạng cho hàng xuất khẩu muốn đo kiểm theo IEC 62368-1:2018, chúng tôi sẽ hoàn thiện mục D.15 trong tháng 12 năm nay.

Vui lòng chờ vài giây để load Quyết Định 2278/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc GiaVui lòng ấn vào đây để download Quyết Định 2278/QĐ-BTTTT

Cùng với chỉ định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia chính thức được niêm yết trên website của Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông trong bài viết “Danh sách các phòng thử nghiệm được chỉ định”.
Xem thông tin chi tiết tại: http://mic.gov.vn/mra/Pages/TinTuc/131684/Danh-sach-cac-phong-thu-nghiem-duoc-chi-dinh.html

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2023-11-20T15:18:57+07:00