Bộ Thông Tin và Truyền Thông Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Pin Lithium

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Ngày 19/11/2019, Phúc Gia Lab (Vilas 1212) được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định là Phòng thử nghiệm Pin Lithium cho thiết bị cầm tay theo QCVN 101:2016/BTTTT; IEC 62133-2:2017 theo Quyết định số 501/GCN-BTTTT ngày 19 tháng 11 năm 2019.

Ngày 29/09/2020, Phúc Gia Lab (Vilas 1212) được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định là Phòng thử nghiệm Pin Lithium cho thiết bị cầm tay theo QCVN 101:2020/BTTTT; IEC 62133-2:2017 theo Quyết định số 1638/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 9 năm 2020.

Ngày 27/01/2023, Phúc Gia Lab (Vilas 1212) được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định là Phòng thử nghiệm Pin Lithium cho thiết bị cầm tay theo QCVN 101:2020/BTTTT; IEC 62133-2:2017 theo Quyết định số 70/QĐ-BTTTT  ngày 27 tháng 01 năm 2023 (cập nhật thêm địa chỉ mới tại Số 1 Huỳnh Tấn Phát, KCN Sài Đồng B, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội).

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHO PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA

STT  Giấy chứng nhận số Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu
1 501/GCN-BTTTT 19/11/2019 Bộ thông tin và Truyền thông Pin Lithium cho
thiết bị cầm tay
Chỉ định về tổ chức thử nghiệm  đối với lĩnh vực điện – điện tử cho Pin Lithium cho thiết bị cầm tay với các đặc tính an toàn theo
QCVN 101:2016/BTTTT
2 1638/QĐ-BTTTT 29/09/2020 Bộ thông tin và Truyền thông Pin Lithium cho
thiết bị cầm tay
 Chỉ định về tổ chức thử nghiệm  đối với lĩnh vực điện – điện tử cho Pin Lithium cho thiết bị cầm tay với các đặc tính an toàn theo IEC 62133-2:2017
QCVN 101:2016/BTTTT, QCVN 101:2020/BTTT
3 70/QĐ-BTTTT 27/01/2023 Bộ thông tin và Truyền thông Pin Lithium cho
thiết bị cầm tay
 Chỉ định về tổ chức thử nghiệm  đối với lĩnh vực điện – điện tử cho Pin Lithium cho thiết bị cầm tay với các đặc tính an toàn theo
QCVN 101:2020/BTTTT – IEC 62133-2:2017
4 49/GCN-BTTTT 31/01/2023 Bộ Thông tin và Truyền thông  Điện – Điện tử Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
thử nghiệm


Theo đó, Phúc Gia Lab (Vilas 1212) là đơn vị thứ 2 được Chỉ Định thử nghiệm Pin Lithium theo quy chuẩn QCVN101:2020/BTTTT tại Việt Nam từ ngày 29/09/2020.

Vui lòng chờ vài giây để load Văn Bản Chỉ Định số 70/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Phòng Thử nghiệm Phúc Gia (Vilas 1212)Vui lòng ấn vào đây để download Văn Bản Chỉ Định Số 70/QĐ-BTTTT

Cùng với chỉ định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Phúc Gia Lab (Vilas 1212) chính thức được niêm yết trên website của Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông trong bài viết “Danh sách các phòng thử nghiệm được chỉ định”.Vui lòng chờ vài giây để loading Thông tin của PGL trên website của Bộ Thông tin và Truyền thôngThông tin của PGL trên websiteXem thông tin chi tiết tại: http://mic.gov.vn/mra/Pages/TinTuc/131684/Danh-sach-cac-phong-thu-nghiem-duoc-chi-dinh.html

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 0981 996 996/ 098 299 6696/ 024 7779 6696

Email: lab@phucgia.com.vn
Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia: “Chính Xác – Khách Quan – Kịp Thời – Tin Cậy”

2023-09-12T16:56:49+07:00