Bộ Thông Tin và Truyền Thông Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Pin Lithium

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Ngày 27/01/2023, Phúc Gia Lab (Vilas 1212) được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định là Phòng thử nghiệm Pin Lithium cho thiết bị cầm tay theo QCVN 101:2020/BTTTT; IEC 62133-2:2017 theo Quyết định số 70/QĐ-BTTTT (Lần 2) ngày 27 tháng 01 năm 2023.

Ngày 29/09/2020, Phúc Gia Lab (Vilas 1212) được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định là Phòng thử nghiệm Pin Lithium cho thiết bị cầm tay theo QCVN 101:2016/BTTTT; QCVN 101:2020/BTTTT; IEC 62133-2:2017 theo Quyết định số 1638/QĐ-BTTTT (Lần 1) ngày 29 tháng 9 năm 2020.

Theo đó, Phúc Gia Lab (Vilas 1212) là đơn vị thứ 2 được Chỉ Định thử nghiệm Pin Lithium theo quy chuẩn QCVN 101:2020/BTTTT tại Việt Nam từ ngày 29/09/2020.

Vui lòng chờ vài giây để load Văn Bản Chỉ Định (Lần 2)


Ấn vào đây để download Văn Bản Chỉ Định (Lần 2)

Vui lòng chờ vài giây để load Văn Bản Chỉ Định (Lần 1)


Ấn vào đây để download Văn Bản Chỉ Định (Lần 1)

Cùng với chỉ định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Phúc Gia Lab (Vilas 1212) chính thức được niêm yết trên website của Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông trong bài viết “Danh sách các phòng thử nghiệm được chỉ định”.

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông tin của PGL trên website của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin của PGL trên website

Xem thông tin chi tiết tại: http://mic.gov.vn/mra/Pages/TinTuc/131684/Danh-sach-cac-phong-thu-nghiem-duoc-chi-dinh.html

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 0981 996 996/ 098 299 6696/ 024 7779 6696

Email: lab@phucgia.com.vn
Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia: “Chính Xác – Khách Quan – Kịp Thời – Tin Cậy”

2023-02-04T10:37:43+07:00