Thông Tư 35/2020/TT-BTTTT - QCVN 54:2020/BTTT
Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Thiết Bị Truyền Dữ Liệu Băng Rộng Hoạt Động Trong Băng Tần 2,4 GHz

Phúc Gia – Cung cấp nội dung QCVN 54:2020/BTTTT (Thông tư 35/2020/TT-BTTTT) “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz” tới tất cả các đơn vị và các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. Đây là thông tin quan trọng liên quan đến các doanh nghiệp. Mời các bạn cùng Phúc Gia tham khảo trong bài viết dưới đây!

QCVN 54:2020/BTTTT được cập nhật sửa đổi và ban hành kèm theo Thông tư số 35/2020/TT-BTTTT ngày 06/11/2020 bởi Bộ Thông tin và Truyền thông với mục đích đảm bảo các thiết bị truyền dữ liệu hoạt động trong băng tần 2,4 GHz đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn được quy định, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp truyền thông và viễn thông tại Việt Nam.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG THÔNG TƯ 35/2020/TT-BTTTT VÀ QCVN 54:2020/BTTTT

Thông tư số 35/2020/TT-BTTTT (kèm QCVN 54:2020/BTTTT) áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

II. NỘI DUNG CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 35/2020/TT-BTTTT

  • Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz (QCVN 54:2020/BTTTT).
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz, ký hiệu QCVN 54:2011/BTTTT quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 29/2011/TT-BTTTT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

III. NỘI DUNG CHÍNH TRONG QCVN 54:2020/BTTTT:

  • QCVN 54:2020/BTTTT thay thế QCVN 54:2011/BTTTT.
  • Giấy chứng nhận hợp quy đã cấp cho các sản phẩm các sản phẩm có chức năng thu pháp sóng vô tuyến Wi-Fi 2.4 GHz phải thử sẽ tự động mất hiệu lực toàn bộ (một phần), phải thực hiện thử nghiệm lại và chứng nhận hợp quy lại theo QCVN 54:2020/BTTTT.
  • Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị truyền dữ liệu băng rộng có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (e.i.r.p.) đến 200 mW hoạt động trong băng tần dịch vụ Băng tần phát (2 400 MHz – 2 483,5 MHz) và Băng tần thu (2 400 MHz – 2 483,5 MHz).
  • Quy chuẩn này áp dụng đối với sản phẩm hàng hóa thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz có mã số HS là 8517.62.51, 8525.80.39, 8525.80.59, 8525.80.40, 8802.20.90.
  • Các thiết bị sử dụng công nghệ băng siêu rộng (UWB) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH THÔNG TƯ SỐ 35/2020/TT-BTTTT VÀ QCVN 54:2020/BTTTT

  • Thông tư số 35/2020/TT-BTTTT và QCVN 54:2020/BTTTT đi kèm có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông tư số 35/2020/TT-BTTTT – QCVN 54:2020/BTTTT 

Ấn vào đây để download Thông tư số 35/2020/TT-BTTTT – QCVN 54:2020/BTTTT 

Các Bài Viết Liên Quan:

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00

2024-06-19T08:31:48+07:00