Thông Tư Số 18/2022/TT-BTTTT - QCVN 130:2022/BTTTT
Về Tương Thích Điện Từ Đối Với Thiết Bị Âm Thanh Không Dây Dải Tần
Từ 25MHz Đến 2000MHz

Ngày 29/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BTTTT kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 130:2022/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25MHz đến 2000 MHz.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG THÔNG TƯ 18/2022/TT-BTTTT VÀ QCVN 130:2022/BTTTT

Thông Tư 18/2022/TT-BTTTT (kèm QCVN 130:2022/BTTTT) áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

Các sản phẩm dưới đây thuộc phạm vi áp dụng của QCVN 132:2022/BTTTT:

Tên sản phẩm  Mã số HS Mô tả sản phẩm, hàng hóa
Thiết bị âm thanh không dây dải tần 25MHz đến 2000MHz 8518.10.11
8518.10.19
8518.10.90
Micro không dây có dải tần hoạt động 25MHz đến 2000MHz
8518.21.10
8518.21.90
8518.22.10
8518.22.90
8518.29.20
8518.29.90
Loa không dây có dải tần hoạt động 25MHz đến 2000MHz 
8518.30.10
8518.30.20
Tai nghe không dây có dải tần hoạt động 25MHz đến 2000MHz
8518.30.51
8518.30.59
8518.30.90
Micro/Loa kết hợp không dây có dải tần hoạt động 25MHz đến 2000Mhz

II. NỘI DUNG CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 18/2022/TT-BTTTT

  • Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 MHz đến 2000 MHz (QCVN 130:2022/BTTTT).
  • Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

III. NỘI DUNG CHÍNH QCVN 130:2022/BTTTT

  • Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị âm thanh không dây có dải tần hoạt động 25 MHz đến 2 000 MHz.
  • Quy chuẩn này quy định các phép đo kiểm EMC, phương pháp đo kiểm, giới hạn và tiêu chí chất lượng đối với thiết bị âm thanh không dây. Các thiết bị có thể sử dụng kỹ thuật điều chế tương tự hoặc điều chế số.

(*) Lưu ý: 

  • Tai nghe Bluetooth có dải tần hoạt động 2400MHz đến 2483,5MHz không phải kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy
  • Với các sản phẩm đã đăng ký chứng nhận hợp quy theo QCVN 91:2015/BTTTT trước đó không cần phải chứng nhận hợp quy lại những cần thử nghiệm bổ sung QCVN 130:2022/BTTTT để hoàn tất và cập nhật hồ sơ thủ tục tự đánh giá sự phù hợp cho sản phẩm.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH THÔNG TƯ 18/2022/TT-BTTTT VÀ QCVN 130:2022/BTTTT

Kể từ ngày 01/07/2023, Thông tư 18/2022/TT-BTTTT và quy chuẩn QCVN 130:2022/BTTTT sẽ có hiệu lực, các thiết bị âm thanh không dây (thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 91:2015/BTTTT) nhập khẩu, sản xuất tại Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại QCVN 91:2015/BTTTT và QCVN 130:2022/BTTTT.

Vui lòng chờ vài giây để loading QCVN 130:2022/BTTTT (Thông tư số 18/2022/TT-BTTTT)

Ấn vào đây để download QCVN 130:2022/BTTTT (Thông tư số 18/2022/TT-BTTTT)

Các Bài Viết Liên Quan:

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00

2024-07-02T14:16:34+07:00