Thông Tư Số 17/2020/TT-BTTTT - QCVN 63:2020/BTTTT
Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Thiết Bị Thu Truyền Hình Số Mặt Đất DVB-T2

QCVN 63:2020/BTTTT do Cục Viễn thông biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư 17/2020/TT-BTTTT ngày 20/08/2020 “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2”. Mời quý khách cùng tham khảo với Phúc Gia trong bài viết dưới đây. 

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG QCVN 63:2020/BTTTT VÀ THÔNG TƯ SỐ 17/2020/TT-BTTTT

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT kèm QCVN 63:2020/BTTTT được Bộ TT&TT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2”. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, nhập khẩu thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại Việt Nam.

II. NỘI DUNG CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 17/2020/TT-BTTTT

− Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (QCVN 63:2020/BTTTT) ban hành kèm theo Thông tư này;

− Thông tư 17/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung nội dung Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT (QCVN 63:2012/BTTTT) và Thông tư số 15/2013/TT-BTTTT. Cả hai Thông tư này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2021.

III. NỘI DUNG CHÍNH QCVN 63:2020/BTTTT

− Quy chuẩn này thay thế QCVN 63:2012/BTTTT (Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT).

− QCVN 63:2020/BTTTT áp dụng cho thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2, thiết bị thu hoạt động độc lập (STB) và thiết bị thu được tích hợp trong máy thu hình (iDTV), hỗ trợ SDTV và/hoặc HDTV (mã số HS: 8528.71.91/ 8528.71.99).

− Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với thiết bị thu tín hiệu truyền hình số mặt đất không khóa mã (Free To Air – FTA) theo chuẩn DVB-T2, hỗ trợ SDTV và/hoặc HDTV tại Việt Nam.

− QCVN 63:2020/BTTTT bao gồm các quy định kỹ thuật và phương pháp đo cho từng yêu cầu sau:

  • Yêu cầu thiết bị thu phải có khả năng thu và giải điều chế tín hiệu DVB-T2 phát theo tiêu chuẩn ETSI EN 302 755 trong mạng đơn tần hoặc mạng đa tần, STB phải hoạt động được với mức điện áp từ 100 VAC tới 240 VAC và tần số điện áp 47,5 Hz đến 52 Hz. Ngoài ra thiết bị cần có khả năng nâng cấp phần mềm, phát hiện và giữ nguyên phiên bản hiện tại khi phần mềm mới gặp lỗi, cung cấp hỗ trợ hủy bỏ tải xuống khi cần.
  • Yêu cầu về tính năng: Hiển thị chỉ thị chất lượng tín hiệu (SQI) và chỉ thị cường độ tín hiệu (SSI); Các thông tin dịch vụ hỗ trợ (xử lý các bảng báo hiệu PSI/SI; Đồng hồ thời gian thực; Các tính năng của EPG cho bảng EIT thực và các bảng EIT khác; Bộ quản lý chương trình; Phụ đề; Đánh số kênh logic).
  • Yêu cầu về giao diện: Cổng kết nối đầu vào RF theo tiêu chuẩn IEC 61169-2; Đầu ra HDMI; Đầu ra video tổng hợp; Giao diện âm thanh RCA; Giao diện hỗ trợ truy nhập có điều kiện.
  • Yêu cầu về kỹ thuật: Tần số và băng thông kênh; Băng thông tín hiệu; Các chế độ RF; Hỗ trợ Multi PLP và/hoặc Common PLP; Hỗ trợ Normal Mode; Khả năng thích ứng khi thay đổi các tham số điều chế; Mức tín hiệu tối thiểu đầu vào thiết bị thu và yêu cầu C/N đối với kênh Gauss, kênh vọng 0 dB; Hệ số tạp âm (NF) trên kênh Gauss; Mức tín hiệu đầu vào tối đa; Khả năng chống nhiễu; Yêu cầu C/(N+I) khi có nhiễu; Bộ giải ghép MPEG; Bộ giải mã video, audio.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH THÔNG TƯ SỐ 17/2020/TT-BTTTT VÀ QCVN 63:2020/BTTTT

Bộ TT&TT ban hành Thông tư 17/2020/TT-BTTTT kèm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (CVN 63:2020/BTTTT) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tư Số 17/2020/TT-BTTTT – QCVN 63:2020/BTTTT

Ấn vào đây để download Thông Tư Số 17/2020/TT-BTTTT – QCVN 63:2020/BTTTT

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00

2024-05-15T14:56:09+07:00