Thông Tư Số 10/2019/TT-BTTTT - QCVN 86:2019/BTTTT
Quy Chuẩn Kỹ Thuật Về Tương Thích Điện Tử Cho Thiết Bị Đầu Cuối
Và Phụ Trợ Trong Hệ Thống Thông Tin Di Động

QCVN 86:2019/BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BTTTT ngày 04/10/2019. Mời quý khách cùng tham khảo với Phúc Gia trong bài viết dưới đây. 

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG QCVN 86:2019/BTTTT VÀ THÔNG TƯ SỐ 10/2019/TT-BTTTT

QCVN 86:2019/BTTTT và Thông tư số 10/2019/TT-BTTTT áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

II. NỘI DUNG CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 10/2019/TT-BTTTT

 • Thông tư này ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động (QCVN 86:2019/BTTTT);
 • Thông tư số 10/2019/TT-BTTTT thay thế Thông tư số 02/2015/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM và DCS”.

III. NỘI DUNG CHÍNH QCVN 86:2019/BTTTT

 • QCVN 86:2019/BTTTT thay thế QCVN 86:2015/BTTTT (đối với thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM) và QCVN 18:2014/BTTTT (đối với thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD và thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA FDD) để thực hiện các quy định về công bố hợp quy;
 • Quy chuẩn này có các quy định kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI);
 • Quy định các yêu cầu kỹ thuật về tương thích điện từ (EMC) cho thiết bị đầu cuối (UE) trong hệ thống thông tin di động theo các công nghệ sau: GSM, DCS (IMT-2000, theo công nghệ GSM/EDGE); UTRA, WCDMA (IMT-2000 trải phổ trực tiếp, W-CDMA FDD); E-UTRA, LTE (IMT-2000 và IMT Advanced) và các thiết bị phụ trợ liên quan (Xem thêm Phụ lục C);
 • Các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến cổng ăng ten và phát xạ từ cổng vỏ của thiết bị vô tuyến không thuộc phạm vi quy chuẩn này;
 • Chỉ áp dụng đối với các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • QCVN 86:2019/BTTTT (quy định) Đánh giá chỉ tiêu cuộc gọi thoại, điểm ngắt thoại (Phụ lục A) và đánh giá chỉ tiêu cuộc gọi dữ liệu, tỷ lệ lỗi (Phụ lục B) cho hệ thống CDMA trải phổ trực tiếp;
 • Các phép đo kiểm và ứng dụng đo kiểm phát xạ EMC trên các cổng thiết bị thông tin vô tuyến và/ hoặc phụ trợ liên quan được quy định tại QCVN 18:2014/BTTTT (bảng 1) và các quy định trong bảng 2 của quy chuẩn này;
 • Đối với phép đo phát xạ, mức tín hiệu RF mong muốn tại đầu ra máy thu đo không lớn hơn 15 dB so với mức nhạy tham chiếu nhằm đảm bảo EUT hoạt động trong dải động của nó;
 • Các phép đo kiểm và ứng dụng đo kiểm miễn nhiễm EMC trên các cổng thiết bị thông tin vô tuyến và/ hoặc phụ trợ liên quan theo QCVN 18:2014/BTTTT (xem bảng 3) và các quy định trong bảng 4, 5 của quy chuẩn này;
 • Trong đó, đối với phép đo miễn nhiễm, mức tín hiệu RF mong muốn tại đầu vào EUT sẽ được thiết lập ở mức lớn hơn 40 dB so với mức nhạy tham chiếu như nêu trong ETSI TS 125 101 và ETSI TS 125 102 hoặc ETSI TS 136 101 nhằm cung cấp một liên kết thông tin ổn định.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH THÔNG TƯ SỐ 10/2019/TT-BTTTT VÀ QCVN 86:2019/BTTTT 

Kể từ ngày 01/07/2020 Thông tư số 10/2019/TT-BTTTT kèm QCVN 86:2019/BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động có hiệu lực thi hành.

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tư Số 10/2019/TT-BTTTT – QCVN 86:2019/BTTTT

Ấn vào đây để download Thông Tư Số 10/2019/TT-BTTTT – QCVN 86:2019/BTTTT

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00

2024-05-20T13:47:33+07:00