Thông Tư Số 06/2021/TT-BTTTT - QCVN 127:2021/BTTTT Quy Chuẩn
Kỹ Thuật Quốc Gia Về Thiết Bị Đầu Cuối Mạng Thông Tin Di Động 5G Độc Lập - Phần Truy Nhập Vô Tuyến

Thông Tư Số 06/2021/TT-BTTTT được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 31/08/2021 kèm theo QCVN 127:2021/BTTTT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập – Phần truy nhập vô tuyến”. Đây là thông tin quan trọng mà các doanh nghiệp đang cần chứng nhận hợp quy các thiết bị đầu cuối 5G NR SA không thể bỏ qua. Phúc Gia kính mời quý khách tham khảo nội dung Thông tư trong bài viết dưới đây.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG THÔNG TƯ 06/2021/TT-BTTTT VÀ QCVN 127:2021/BTTTT

Thông Tư 06/2021/TT-BTTTT (kèm QCVN 127:2021/BTTTT) áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó các cơ quan, doanh nghiệp liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy các thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 06/2021/TT-BTTTT

  • Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập – Phần truy nhập vô tuyến (QCVN 127:2021/BTTTT).
  • Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập áp dụng các quy định của QCVN 127:2021/BTTTT kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

III. NỘI DUNG CHÍNH QCVN 127:2021/BTTTT 

  • Quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp đo đối với UE hoạt động trên dải tần FR1 và yêu cầu đối với UE hoạt động trên dải tần FR2;
  • Quy định về quản lý thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập thuộc phạm vi điều chỉnh (mục 1.1) phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong Quy chuẩn này;
  • Các phương tiện, thiết bị đo phải tuân thủ các quy định hiện hành;
  • Các thiết bị điện thoại di động mạng thông tin di động 5G độc lập phải đảm bảo hoạt động tối thiểu trong tất cả các băng tần n1, n3, n28, n41, n77, n78. Trong đó băng tần n77, n78 phải sẵn sàng và chỉ được kích hoạt, sử dụng sau khi băng tần này được quy hoạch tại Việt Nam; 
  • Quy chuẩn này áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa là thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập có mã số HS 8517.12.00 (Phụ lục A).

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH THÔNG TƯ 06/2021/TT-BTTTT VÀ QCVN 127:2021

Thông tư số 06/2021/TT-BTTTT và QCVN 127:2021/BTTTT đi kèm có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2022, với lộ trình như sau:

  • Kể từ ngày 01/07/2022, thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập nhập khẩu và sản xuất trong nước phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại QCVN 127:2021/BTTTT trước khi lưu thông trên thị trường.

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tư 06/2021/TT-BTTTT – QCVN 127:2021/BTTTT

Ấn vào đây để download Thông Tư số 06/2021/TT-BTTTT – QCVN 127:2021/BTTTT

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00

2024-05-14T16:15:27+07:00