Thông Tư 22/2022/TT-BTTTT - QCVN 18:2022/BTTTT Về Tương Thích Điện Từ Với Thiết Bị Thông Tin Vô Tuyến Điện

Phúc Gia – Cung cấp nội dung QCVN 18:2022/BTTTT (Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT) “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ với thiết bị thông tin vô tuyến điện” tới tất cả các đơn vị và các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. Đây là thông tin quan trọng liên quan đến các doanh nghiệp. Mời các bạn cùng Phúc Gia tham khảo trong bài viết dưới đây!

QCVN 18:2014/BTTTT được phát triển và xây dựng dựa trên tài liệu tham khảo chính là ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09). Tuy nhiên, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) đã được cập nhật lên ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11). Vậy nên để đảm bảo tính hội nhập quốc tế và tuân thủ các yêu cầu mới về tương thích điện từ, Bộ TT&TT đã cập nhật, sửa đổi và ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 kèm theo QCVN 18:2022/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG THÔNG TƯ SỐ 22/2022/TT-BTTTT VÀ QCVN 18:2022/BTTTT:

Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT (kèm QCVN 18:2022/BTTTT) áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh và khai thác các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

II. NỘI DUNG CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 22/2022/TT-BTTTT

 • Thông tư số 21/2014/TT-BTTTT ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện” hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.
 • Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thiết bị đầu cuối thiết bị thông tin vô tuyến điện (thuộc phạm vi điều chỉnh trong QCVN 18:2022/BTTTT) áp dụng QCVN 18:2022/BTTTT kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

III. NỘI DUNG CHÍNH TRONG QCVN 18:2022/BTTTT:

 • QCVN 18:2022/BTTTT thay thế QCVN 18:2014/BTTTT.
 • Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về tương thích điện từ (EMC) đối với các thiết bị vô tuyến và phụ trợ liên quan, không bao gồm thiết bị thu quảng bá.
 • Mã số HS của các thiết bị thuộc phạm vi của quy chuẩn này quy định tại Phụ lục G tại QCVN này.
 • Các quy định kỹ thuật và phương pháp đo của QCVN 18:2022/BTTTT phù hợp với tiêu chuẩn ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) của Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu (ETSI). 
 • Các thông số kỹ thuật liên quan đến cổng ăng ten của thiết bị vô tuyến và phát xạ bức xạ từ cổng vỏ của thiết bị vô tuyến và tổ hợp của thiết bị vô tuyến và thiết bị phụ trợ không nằm trong phạm vị điều chỉnh của quy chuẩn này.
 • Cách bố trí đo kiểm EMC và phương pháp đánh giá kết quả đo kiểm riêng thích hợp cho từng loại thiết bị vô tuyến được quy định trong các phần Điều kiện riêng liên quan tại các phần của bộ tiêu chuẩn ETSI EN 301 489.
 • Trong trường hợp khác biệt (ví dụ về điều kiện riêng, định nghĩa, chữ viết tắt) giữa Quy chuẩn này và các quy định trong Điều kiện riêng liên quan tại các phần của bộ tiêu chuẩn ETSI EN 301 489 thì áp dụng phần Điều kiện riêng liên quan của bộ tiêu chuẩn ETSI EN 301 489.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH THÔNG TƯ SỐ 22/2022/TT-BTTTT VÀ QCVN 18:2022/BTTTT

 • Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2023.
 • Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, các thiết bị đầu cuối thiết bị thông tin vô tuyến điện (thuộc phạm vi điều chỉnh trong QCVN 18:2022/BTTTT) nhập khu và sản xuất trong nước phải đáp ứng các yêu cầu quy đnh tại QCVN 18:2022/BTTTT.

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT – QCVN 18:2022/BTTTT 

Ấn vào đây để download Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT – QCVN 18:2022/BTTTT 

Các Bài Viết Liên Quan:

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00

2024-05-15T17:29:53+07:00