Hướng Dẫn Thử Nghiệm Pin Lithium theo QCVN 101:2020/BTTTT Từ A-Z

/Hướng Dẫn Thử Nghiệm Pin Lithium theo QCVN 101:2020/BTTTT Từ A-Z

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Thử nghiệm Pin Lithium theo QCVN 101:2020/BTTTT đang được các nhà sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu quan tâm vì từ ngày 01/07/2021, doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Pin Lithium theo QCVN 101:2020/BTTTT. Dưới đây là những điều cần biết về việc Thử nghiệm Pin Lithium theo QCVN 101:2020/BTTTT mà Phúc Gia muốn chia sẻ với các bạn!

Anh_thu_nghiem_pin_lithium_qcvn_101_2020-1024x783

 

1) Khi nào doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Pin Lithium theo QCVN 101:2020/BTTTT và Công bố hợp quy Pin Lithium theo QCVN 101:2020/BTTTT?

Căn cứ vào Thông tư 15/2020/TT-BTTTT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Pin Pithium cho thiết bị cầm tay”;

– Tại khoản 1, Điều 2, Thông tư 15/2020/TT-BTTTT có ghi rõ thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2021, tức là từ ngày 01/07/2021 các doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm và công bố hợp quy Pin Lithium theo QCVN 101:2020/BTTTT.

QCVN 101:2020/BTTTT được ban hành thay thế cho QCVN 101:2016/BTTTT.

 2) Bộ Thông Tin Truyền Thông có văn bản nào hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Thử nghiệm Pin Lithium không?

Ngày 09/07/2020, Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã ban hành Thông tư 15/2020/TT-BTTTT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Pin Lithium cho thiết bị cầm tay” kèm theo QCVN 101:2020/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Pin Lithium cho các thiết bị cầm tay (điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay). Trong đó có quy định Phạm vi áp dụng, quy chuẩn thử nghiệm, quy định về quản lý, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cũng như các yêu cầu kỹ thuật đối với Pin Lithium cho thiết bị cầm tay tham gia chương trình quản lý an toàn Pin Lithium do Bộ Thông Tin và Truyền Thông quản lý.

Link: https://phucgia.com.vn/thong-tu-so-15-2020-tt-btttt-qcvn-101-2020-btttt-ve-pin-lithium-cho-thiet-bi-cam-tay.html

3) Loại Pin Lithium nào bắt buộc phải thử nghiệm và công bố hợp quy Pin Lithium theo QCVN 101:2020/BTTTT?

Căn cứ vào Thông Tư 15/2020/TT-BTTTT và QCVN 101:2020/BTTTT:

Tại Điều 1.1 của QCVN 101:2020/BTTTT có ghi rõ: Quy chuẩn này áp dụng đối với Pin Lithium cho thiết bị cầm tay gồm Pin Lithium rời hoặc lắp trong điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa Pin Lithium có mã số HS quy định tại Phụ lục B chi tiết như sau:

Mã số HS Pin Lithium cho thiết bị cầm tay

TT Tên sn phẩm, hàng hóa theo QCVN Mã số HS Mô tả sản phẩm, hàng hóa

01

Pin lithium cho điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng

8507.60.90 Pin Lithium rời dùng cho máy điện thoại di động. Không áp dụng đối với Pin Lithium rời là pin sạc dự phòng dùng để nạp điện cho các thiết bị này
8507.60.10 Pin Lithium rời dùng cho máy tính xách tay, máy tính bảng. Không áp dụng đối với Pin Lithium rời là pin sạc dự phòng dùng để nạp điện cho các thiết bị này.
(*) Pin Lithium đi kèm/gắn trong thiết bị điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng được hiểu là một phần không thể tách rời của thiết bị.
(*) sử dụng mã số HS của thiết bị.

Note: Quy chuẩn không áp dụng đối với Pin Lithium rời là pin sạc dự phòng.

4. Đối tượng áp dụng của QCVN 101:2020/BTTTT là gì?

Căn cứ vào điều 1.2 của QCVN 101:2020/BTTTT: Đối tượng áp dụng của Quy chuẩn bao gồm “các tổ chức, các nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam”

=> Điều này có nghĩa là các nhà máy sản xuất Pin Lithium trong các khu chế xuất cũng thuộc phạm vi áp dụng của Quy chuẩn, trừ khi được loại trừ bằng một văn bản pháp quy hoặc văn bản hướng dẫn khác.

5) Các Phòng thử nghiệm được Bộ Thông Tin và Truyền Thông Chỉ định Thử nghiệm Pin Lithium là đơn vị nào?

Phòng thử nghiệm Phúc Gia – Vilas 1212 là một trong những đơn vị Bộ Thông Tin và Truyền Thông chỉ định Thử nghiệm Pin Lithium theo Quyết định số 251/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2020.

Link chỉ định của Bộ Thông Tin và Truyền Thông chỉ định Phòng thử nghiệm Phúc Gia được Thử nghiệm Pin Lithium cho các thiết bị cầm tay theo QCVN 101:2020/BTTTT

Link: https://phucgia.com.vn/bo-thong-tin-va-truyen-thong-chi-dinh-phuc-gia-lab-thu-nghiem-pin-battery-lithium.html

6) Đối với Pin Lithium cho các thiết bị cầm tay tham gia Chương trình quản lý của Bộ TT&TT phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật gì?

Căn cứ vào mục 3 – Quy định về quản lý, có ghi rõ “Pin Lithium thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại điều 1.1 phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong QCVN 101:2020/BTTTT và phải thực hiện công bố hợp quy theo quy chuẩn.”

Trong đó:

– Việc đo kiểm/thử nghiệm đối với yêu cầu kỹ thuật điều 2.6 được thực hiện bởi phòng thử nghiệm trong nước được chỉ định, hoặc phòng thử nghiệm ngoài nước được thừa nhận.

– Các yêu cầu kỹ thuật khác ngoài điều 2.6 trong Quy chuẩn này, tổ chức, cá nhân được phép sử dụng kết quả đo kiểm/thử nghiệm của phòng thử nghiệm trong nước được chỉ định, hoặc phòng thử nghiệm ngoài nước được thừa nhận, hoặc các phòng thử nghiệm trong nước và ngoài nước được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025, hoặc kết quả đo kiểm/thử nghiệm của nhà sản xuất.

7) Để Thử nghiệm Pin Lithium theo QCVN 101:2020/BTTTT doanh nghiệp cần mang bao nhiêu mẫu đến Phòng thử nghiệm để thử nghiệm?

Để Thử nghiệm Pin Lithium theo QCVN 101:2020/BTTTT doanh nghiệp cần số lượng mẫu yêu cầu tối thiểu để cung cấp cho Phòng thử nghiệm bao gồm:

 • Đối với Pin Polymer: tối thiểu 22 Pin (Pack) + 38 Cells.
 • Đối với Pin loại khác: tối thiểu 22 Pin (Pack) + 48 Cells.

Chú ý:

 • Đối với Pin, Khách hàng cần gửi thêm kèm 5 – 10 connector.
 • Cung cấp tài liệu kỹ thuật liên quan đến Pin/ Cells

Để biết thông tin đầy đủ và chi tiết hơn, quý khách vui lòng tham khảo bài viết:

 Link: https://phucgia.com.vn/bao-gia-thu-nghiem-pin-lithium.html

8) Phí Thử nghiệm Pin lithium theo QCVN 101:2020/BTTTT?

Tùy theo giá niêm yết của từng Phòng thử nghiệm, Phí thử nghiệm tại Phúc Gia Lab được niêm yết tại:

Link: https://phucgia.com.vn/bao-gia-thu-nghiem-pin-lithium.html

9) Thời gian Thử nghiệm Pin lithium theo QCVN 101:2020/BTTTT?

Thời gian thử nghiệm sẽ phụ thuộc vào từng đơn vị bạn muốn thử nghiệm, thông thường sẽ từ 8 – 15 ngày/ model. Tuy nhiên, tại Phòng thử nghiệm Phúc Gia, Phúc Gia Lab luôn hỗ trợ khách hàng tốt nhất về thời gian thử nghiệm, vì vậy Phúc Gia Lab sẽ thử nghiệm Thử nghiệm Pin lithium theo QCVN 101:2020/BTTTT

trong 8 – 9 ngày/ model.

10) 7 Thông Tin Bắt Buộc Thể Hiện Trên nhãn mác của Pin Lithium cho các thiết bị cầm tay khi tham gia chương trình quản lý của Bộ Thông Tin và Truyền Thông theo QCVN 101:2020/BTTTT?

Pin phải được ghi nhãn mác rõ ràng và bền bao gồm các thông tin sau đây:

 1. Li hoặc Li-ion (có thể nạp lại) thứ cấp.
 2. Ký hiệu pin được quy định trong điều 2.3.1.
 3. Điện cực.
 4. Ngày sản xuất.
 5. Tên hoặc mã của nhà sản xuất.
 6. Dung lượng danh định.
 7. Điện áp danh định.

11)  Những thay đổi của QCVN 101:2020/BTTTT so với QCVN 101:2016/BTTTT?

Những thay đổi QCVN 101:2016/BTTTT QCVN 101:2020/BTTTT
1. Căn cứ tài liệu biên soạn QCVN 101:2020/BTTTT được biên soạn dựa trên IEC 61960-6:2011 và IEC 62133:2012 QCVN 101:2016/BTTTT được biên soạn dựa trên IEC 61960-3:2017 và TCVN 11919-2:2017 (IEC 62133-2:2017)
2. Các chỉ tiêu
thử nghiệm
Căn cứ vào Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT quy định: “Đối với QCVN 101:2016/BTTTT chỉ áp dụng yêu cầu về đặc tính an toàn quy định tại điều 2.6 của quy chuẩn, không bắt buộc công bố hợp quy yêu cầu về vận chuyển nêu tại điều 2.6.2.7 của quy chuẩn.”

=> Vì vậy để công  bố hợp quy, doanh nghiệp chỉ cần đo kiểm chỉ tiêu an toàn quy định tại điều 2.6 – QCVN 101:2016/BTTTT.

Mặc dù QCVN 101:2020/BTTTT bao gồm cả yêu cầu cho tính năng và yêu cầu đối với an toàn, Bộ Thông tin và Truyền thông có thể ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời chưa áp dụng phần thử nghiệm tính năng (do yêu cầu thời gian thử nghiệm lâu và chi phí lớn).

=> Vì vậy, có thể doanh nghiệp sẽ chỉ cần đo chỉ tiêu an toàn  mục 2.6 và chỉ tiêu vận chuyển mục 2.6.2.7.   

                                                                                                                                

3. Chỉ tiêu
vận chuyển
2.6.2.7. Vận chuyển

Trên tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất phải đưa ra hướng dẫn về việc vận chuyển Pin Lithium theo các điều khoản của Liên hợp quốc đối với vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

=> Theo yêu cầu quản lý của QCVN 101:2016/BTTTT chỉ tiêu vận chuyển chỉ cần được nêu trong tài liệu hướng dẫn, chưa bắt buộc thử nghiệm chỉ tiêu này.

2.6.2.7. Đo cơ học (pin)

2.6.2.7.1. Đo rung

Việc rung lắc pin trong quá trình vận chuyển và sử dụng không gây ra cháy, nổ, vỡ, rò rỉ và thoát khí.

2.6.2.7.2. Đo xóc

Việc xóc pin trong quá trình vận chuyển và sử dụng không gây ra rò rỉ, thoát khí, vỡ, nổ và cháy.

=> Theo Theo yêu cầu quản lý của QCVN 101:2020/BTTTT, khi đo kiểm Pin Lithium cho các thiết bị cầm tay, bắt buộc phải đo chỉ tiêu rung, sóc đối với pin.

4. Thời gian bắt  buộc áp dụng Quy chuẩn 101:2016/BTTTT sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2018 hay các sản phẩm Pin Lithium sử dụng cho điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay phải áp dụng quy chuẩn mới từ ngày 01/07/2018. Quy chuẩn 101:2020/BTTTT sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021 hay các sản phẩm Pin Lithium sử dụng cho điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay phải áp dụng quy chuẩn mới từ ngày 01/07/2021.                                                                                                                    

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-01-29T14:22:32+07:00