Thông Tư Số 15/2020/TT-BTTTT (QCVN 101:2020/BTTTT)
Về Pin Lithium Cho Thiết Bị Cầm Tay

/QCVN 101:2020/BTTTT (Thông Tư 15/2020/TT-BTTTT) Về Pin Lithium Cho Thiết Bị Cầm Tay

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung QCVN 101:2020/BTTTT (Thông Tư 15/2020/TT-BTTTT) Về Pin Lithium Cho Thiết Bị Cầm Tay Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Ngoài Nước. Mời Các Bạn Cùng Phúc Gia Tham Khảo Trong Bài Viết Dưới Đây!

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Để quản lý pin lithium cho các thiết bị cầm tay như điện thoại, máy tính bảng và laptop,…phù hợp với thực tế và các tiêu chuẩn quốc tế cần phải xây dựng quy chuẩn mới QCVN 101:2020/BTTTT (sửa đổi từ QCVN 101:2016/BTTTT). Ngày 09/07/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông Tư số 15/2020/TT-BTTTT đi kèm với QCVN 101:2020/BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2021. Điều này cho thấy sự chú trọng và cam kết của chính phủ đối với việc đảm bảo an toàn và hiệu suất trong việc sử dụng các loại pin này.

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG THÔNG TƯ 15/2020/TT-BTTTT VÀ QCVN 101:2020/BTTTT

Thông Tư 15/2020/TT-BTTTT (kèm QCVN 101:2020/BTTTT) áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh pin lithium cho thiết bị cầm tay thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

II. NỘI DUNG CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 15/2020/TT-BTTTT

  • Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay (QCVN 101:2020/BTTTT).
  • Thông tư số 07/2016/TT-BTTTT ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay” hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.
  • Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

III. NỘI DUNG CHÍNH QCVN 101:2020/BTTTT

Quy chuẩn này bao gồm các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu làm cơ sở kỹ thuật cho việc quản lý, đánh giá chất lượng pin lithium cho thiết bị cầm tay gồm pin lithium rời hoặc lắp trong điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay.
(*) Lưu ý: Quy chuẩn không áp dụng đối với pin lithium rời là pin sạc dự phòng

Trong đó, một số các nội dung được thay đổi, bổ sung thay đổi trong QCVN 101:2020/BTTTT như sau:

  • Bổ sung thông tin Quy chuẩn không áp dụng cho pin lithium rời là pin sạc dự phòng.
  • QCVN 101:2020/BTTTT được sửa đổi dựa vào tài liệu IEC 61960-3:2017 và TCVN 11919-2:2017 (IEC 62133-2:2017).
  • Thêm các chỉ tiêu thử nghiệm an toàn gồm thử rung, thử xóc.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH THÔNG TƯ 15/2020/TT-BTTTT VÀ QCVN 101:2020/BTTTT

Thông tư 15/2020/TT-BTTTT (kèm QCVN 101:2020/BTTTT) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Vui lòng chờ vài giây để loading QCVN 101:2020/BTTTT (Thông Tư 15/2020/TT-BTTTT)

Ấn vào đây để download QCVN 101:2020/BTTTT (Thông Tư 15/2020/TT-BTTTT)

Các Bài Viết Liên Quan Đến Thử Nghiệm – Chứng Nhận về Pin Lithium:

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00

2024-07-08T10:39:31+07:00