QCVN 96:2015/BTTTT TB Cự Ly Ngắn Từ 9 KHZ Đến 40 GHZ

/QCVN 96:2015/BTTTT TB Cự Ly Ngắn Từ 9 KHZ Đến 40 GHZ

QCVN 96:2015/BTTTT về Tương thích điện từ đối với thiết bị cự ly ngắn dải tần từ 9 KHZ đến 40 GHZ được Bộ Truyền thông và Thông tin ban hành ngày 05 tháng 11 năm 2015. Đây là tài liệu quan trọng liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị này. Mời quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây của Phúc Gia để nắm được các thông tin quan trọng cho các sản phẩm của mình.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

QCVN 96:2015/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2015/TT-BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 2015. Quy chuẩn này được xây dựng trên cơ sở ETSI ETSI EN 301 489-3 (2013 – 06) của Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu (ETSI).

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

QCVN 96:2015/BTTTT về Tương thích điện từ đối với thiết bị cự ly ngắn dải tần từ 9 KHZ đến 40 GHZ áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh và khai thác các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuẩn này yêu cầu cầu các tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH QCVN 96:2015/BTTTT

QCVN 96:2015/BTTTT quy định các yêu cầu về tương thích điện từ (EMC) cho các loại thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (SRD) và thiết bị phụ trợ liên quan, trong dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz. Quy chuẩn này không áp dụng đối với các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến cổng ăng ten và phát xạ từ cổng vỏ của thiết bị vô tuyến.

Quy chuẩn này quy định về phát xạ, miễn nhiễm, điều kiện đo kiểm, đánh giá chỉ tiêu, tiêu chí chất lượng đối với thiết bị vô tuyến SRD và thiết bị phụ trợ liên quan. Cụ thể như sau:

  • Phát xạ yêu cầu tuân thủ theo QCVN 18:2014/BTTTT (mục 2.1);
  • Miễn nhiễm yêu cầu tuân thủ theo QCVN 18:2014/BTTTT (mục 2.2);
  • Điều kiện đo kiểm bao gồm các yêu cầu về Bố trí tín hiệu đo kiểm, Băng tần loại trừ, Đáp ứng băng hẹp của máy thu và Điều chế kiểm tra thông thường. Các yêu cầu này phải tuân theo QCVN 18:2014/BTTTT (mục A);
  • Đánh giá chỉ tiêu gồm Thiết bị có thể và không thể cung cấp kết nối thông tin liên tục, Thiết bị phụ trợ và cách phân loại thiết bị. Các yêu cầu này phải tuân theo QCVN 18:2014/BTTTT (mục B);
  • Tiêu chí chất lượng gồm các phân loại thiết bị SRD, các tiêu chí chất lượng chung, các tiêu chí chất lượng đối với hiện tượng liên tục/ gián đoạn cho các loại máy thu/ máy phát tương ứng (CT, TT, CR,TR) và đối với thiết bị phụ trợ liên quan được kiểm tra độc lập.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư số 32/2015/TT-BTTTT ban hành kèm QCVN 96:2015/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz quy định tài liệu này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2016.

Vui lòng chờ vài giây để loading QCVN 96:2015/BTTTT

Ấn vào đây để download QCVN 96:2015/BTTTT

Xem Thêm Các Bài Viết Liên Quan:

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00

Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!

2024-07-12T18:21:42+07:00