Thông Tư 28/2021/TT-BTTTT - QCVN 129:2021/BTTTT Quy Chuẩn
Kỹ Thuật Quốc Gia Về Thiết Bị Đầu Cuối Mạng Thông Tin Di Động 5G Lai Ghép - Phần Truy Nhập Vô Tuyến

Phúc Gia – Cung cấp nội dung QCVN 129:2021/BTTTT (Thông tư 28/2021/TT-BTTTT) “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép – Phần truy nhập vô tuyến” tới tất cả các đơn vị và các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. Đây là thông tin quan trọng liên quan đến các doanh nghiệp. Mời các bạn cùng Phúc Gia tham khảo trong bài viết dưới đây!

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG THÔNG TƯ 28/2021/TT-BTTTT VÀ QCVN 129:2021/BTTTT:

Thông Tư 28/2021/TT-BTTTT (kèm QCVN 129:2021/BTTTT) áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam. 

II. NỘI DUNG CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 28/2021/TT-BTTTT

  • Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép – Phần truy nhập vô tuyến (QCVN 129:2021/BTTTT).
  • Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022.

III. NỘI DUNG CHÍNH TRONG QCVN 129:2021/BTTTT:

  • Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật phần truy nhập vô tuyến đối với các thiết bị đầu cuối thông tin di động 5G lai ghép hoạt động trên toàn bộ hoặc một trong các bộ kết hợp băng tần quy định tại Bảng 1 và tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam.
  • Các thiết bị điện thoại di động mạng thông tin di động 5G lai ghép phải đảm bảo hoạt động trên toàn bộ các băng tần kết hợp được quy định.
  • Lưu ý khi các bộ băng tần kết hợp liên quan đến băng tần n77, n78 phải sẵn sàng và chỉ được kích hoạt, sử dụng sau khi băng tần này được quy hoạch tại Việt Nam.
  • Quy chuẩn này áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa là thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép có mã số HS quy định tại Phụ lục A (Xem chi tiết trong file đính kèm dưới đây).

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH THÔNG TƯ 28/2021/TT-BTTTT VÀ QCVN 129:2021/BTTTT

Thông tư số 28/2021/TT-BTTTT và QCVN 129:2021/BTTTT đi kèm hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2022.

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tư 28/2021/TT-BTTTT – QCVN 129:2021/BTTTT 

Ấn vào đây để download Thông Tư 28/2021/TT-BTTTT – QCVN 129:2021/BTTTT 

Các Bài Viết Liên Quan:

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00

2024-05-15T08:21:23+07:00