Báo Giá Thử Nghiệm An Toàn Điện Cho Thiết Bị Đầu Cuối Viễn Thông
Và Công Nghệ Thông Tin Theo QCVN 132:2022/BTTTT

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Công ty Cổ Phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia xin được gửi tới quý khách hàng Báo Giá Thử Nghiệm An Toàn Điện Cho Thiết Bị Đầu Cuối Viễn Thông Và Công Nghệ Thông Tin Theo QCVN 132:2022/BTTTT (IEC 62368-1:2018)

132.1.20222

Vui lòng chờ vài giây để loading Báo Giá Thử Nghiệm An Toàn Điện Cho Thiết Bị Viễn Thông Và Công Nghệ Thông Tin Theo QCVN 132:2022/BTTTT (Tiếng Việt)

 Ấn vào đây để download Báo Giá Thử Nghiệm (Tiếng Việt)

Vui lòng chờ vài giây để loading Báo Giá Thử Nghiệm An Toàn Điện Cho Thiết Bị Viễn Thông Và Công Nghệ Thông Tin Theo QCVN 132:2022/BTTTT (Tiếng Anh)

 Ấn vào đây để download Báo Giá Thử Nghiệm (tiếng Anh)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
Phone: 0981 996 996098 299 6696024 7779 6696
Email: lab@phucgia.com.vncert@phucgia.com.vn
Trung tâm Thử Nghiệm Kiểm định Phúc Gia: “Chính Xác – Khách Quan – Kịp Thời – Tin Cậy”

2023-09-15T11:39:12+07:00