QCVN 20:2010/BTTTT Về Thiết Bị Đầu Cuối Kết Nối Mạng Viễn Thông

/QCVN 20:2010/BTTTT Về Thiết Bị Đầu Cuối Kết Nối Mạng Viễn Thông

Phúc Gia® – Cung Cấp Nội Dung QCVN 20:2010/BTTTT Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Yêu Cầu Chung Đối Với Thiết Bị Đầu Cuối Kết Nối Vào Mạng Viễn Thông Công Cộng Sử Dụng Kênh Thuê Riêng Tốc Độ N x 64 Kbit/s. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Nhiều Các Doanh Nghiệp, Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia® Tham Khảo Nhé!

Vui lòng chờ vài giây để loading 20:2010/BTTTT

Ấn vào đây để download QCVN 20:2010/BTTTT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HỢP QUY:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)

Phone: 02477796696/ 0982996696
Email: info@phucgia.com.vn

Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!

2019-08-15T14:39:41+07:00