TCVN 7790-1:2007 Quy Trình Lấy Mẫu Để Kiểm Tra Định Tính

//TCVN 7790-1:2007 Quy Trình Lấy Mẫu Để Kiểm Tra Định Tính

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Về TCVN 7790-1:2007 (ISO 2859-1:1999) Về Quy Trình Lấy Mẫu Để Kiểm Tra Định Tính – Phần 1: Chương Trình Lấy Mẫu Được Xác Định Theo Giới Hạn Chất Lượng Chấp Nhận (AQL) Để Kiểm Tra Từng Lô Tới Các Đơn Vị Và Các DN. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Nhiều Doanh Nghiệp, Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia Tham Khảo Nhé!

Vui lòng chờ vài giây để loading TCVN 7790-1:2007 (ISO 2859-1:1999)

Ấn vào đây để download TCVN 7790-1:2007 (ISO 2859-1:1999)

Các Bài Viết Liên Quan Đến Dịch Vụ Kiểm Tra Nhà Nước:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 024 7779 6696098 299 6696
Email: info@phucgia.com.vn
“Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
“Chúng tôi luôn mong muốn: mang lại nhiều GIÁ TRỊ nhất cho bạn!”

2020-02-25T17:36:32+07:00