TCVN IEC/ISO 17065:2013 Đánh Giá Sự Phù Hợp Với Tổ Chức Chứng Nhận

//TCVN IEC/ISO 17065:2013 Đánh Giá Sự Phù Hợp Với Tổ Chức Chứng Nhận

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung TCVN IEC/ISO 17065:2013 Đánh Giá Sự Phù Hợp – Yêu Cầu Đối Với Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm, Quá Trình Và Dịch Vụ Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Các Doanh Nghiệp Do Vậy Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia Tham Khảo Nhé!

Vui lòng chờ vài giây để loading TCVN IEC/ISO 17065:2013 

Ấn vào đây để download TCVN IEC/ISO 17065:2013

Các Bài Viết Liên Quan Đến Nhãn Năng Lượng:

– TCVN 7896:2015 – Bóng Đèn Huỳnh Quang Compact – Hiệu Suất Năng Lượng
– TCVN 8249:2013 – Bóng Đèn Huỳnh Quang Ống Thẳng – Hiệu Suất Năng Lượng
– TCVN 7897:2013 – Balat Điện Tử Dùng Cho Bóng Đèn Huỳnh Quang – Hiệu Suất Năng Lượng
– TCVN 8248:2013 – Balat Điện Từ Dùng Cho Bóng Đèn Huỳnh Quang – Hiệu Suất Năng Lượng
– TCVN 7541-2:2015 Đo Hiệu Suất BaLat Của Bóng Đèn Huỳnh Quang
– TCVN 7670:2007 (IEC 60081:2002) Bóng Đèn Huỳnh Quang Hai Đầu – Yêu Cầu Về Tính Năng
– TCVN 10172:2013 (IEC 62554:2011) Chuẩn Bị Mẫu Để Đo Mức Thủy Ngân Trong Bóng Đèn Huỳnh Quang

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 02477796696/ 0982996696
Email: info@phucgia.com.vn

Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!

2019-04-24T13:40:45+07:00