Thông Tư: 26/2013/TT-BKHCN Đánh Giá Sự Phù Hợp Của Sản Phẩm

/Thông Tư: 26/2013/TT-BKHCN Đánh Giá Sự Phù Hợp Của Sản Phẩm

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Thông Tư 26/2013/TT-BKHCN Quy Định Yêu Cầu, Trình Tự Và Thủ Tục Chỉ Định Tổ Chức Đánh Giá Sự Phù Hợp Nước Ngoài Thực Hiện Đánh Giá Sự Phù Hợp Của Sản Phẩm, Hàng Hóa Theo Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Do Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Ban Hành Tới Các Đơn Vị!

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tư Số: 26/2013/TT-BKHCN

Ấn vào đây để download Thông Tư Số: 26/2013/TT-BKHCN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HỢP QUY:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)

Phone: 024777966960982996696
Email: info@phucgia.com.vn

Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!

2020-05-06T14:59:20+07:00