Thông Tư 28/2014/TT-BTTTT Quy Định Về Việc Thừa Nhận Phòng Thử Nghiệm Theo Các Thỏa Thuận Thừa Nhận Lẫn Nhau Về Đánh Giá Sự Phù Hợp Đối Với
Các Sản Phẩm, Hàng Hóa Lĩnh Vực Viễn Thông và Công Nghệ Thông Tin

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Thông Tư 28/2014/TT-BTTTT Quy Định Về Việc Thừa Nhận Phòng Thử Nghiệm Theo Các Thỏa Thuận Thừa Nhận Lẫn Nhau Về Đánh Giá Sự Phù Hợp Đối Với Các Sản Phẩm, Hàng Hóa Lĩnh Vực Viễn Thông và Công Nghệ Thông Tin Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Các Doanh Nghiệp Do Vậy Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia Tham Khảo Nhé!

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tư 28/2014/TT-BTTTT

Ấn vào đây để download Thông Tư 28/2014/TT-BTTTT 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn

2023-09-30T08:25:47+07:00