Bộ Công Thương Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Máy Tính Xách Tay/ Laptop (973/QĐ-BCT)

/Bộ Công Thương Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Máy Tính Xách Tay/ Laptop (973/QĐ-BCT)

Theo quy định của Thủ tướng Chính Phủ (QĐ số 04/2017/QĐ-TTg) Máy tính xách tay/ Laptop phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu trước khi lưu thông ra thị trường.

TCVN 11848:2017 Máy tính xách tay/ Laptop – Hiệu suất năng lượng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 2866/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 10 năm 2017.

Chính Phủ giao Bộ Công Thương thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc dán nhãn năng lượng cho các nhóm phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương ban hành quyết định Công bố áp dụng Tiêu chuẩn TCVN 11848:2017 Máy tính xách tay – Hiệu suất năng lượng cho Chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm Máy tính xách tay/ Laptop.

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Máy Tính Xách Tay Nhanh

Dưới sự chỉ đạo của Chính Phủ, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (thuộc Bộ Công Thương) có trách nhiệm tổ chức việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng cho Máy tính xách tay/ Laptop theo quy định tại Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Như vậy, trước khi đưa thiết bị Máy tính xách tay/ Laptop ra thị trường, doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu phải thực hiện thủ tục dán nhãn năng lượng cho sản phẩm Máy tính xách tay/ Laptop.

Các bước thực hiện dán nhãn năng lượng như sau:

Bước 1: Thực hiện thử nghiệm hiệu suất năng lượng theo tiêu chuẩn TCVN 11848:2017 Máy tính xách tay – Hiệu suất năng lượng tại các phòng thử nghiệm đạt TCVN ISO/IEC 17025 (như Phòng thử nghiệm Phúc Gia Vilas 1212phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định thử nghiệm hiệu suất năng lượng ngày 22/7/2019)

 

Bước 2: Công bố Dán nhãn năng lượng cho sản phẩm Máy tính xách tay/ Laptop

Sau khi công bố dán nhãn năng lượng, doanh nghiệp được tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm đã đăng ký và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin đã công bố trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng và thông tin hiển thị trên nhãn năng lượng.

Ngày 19 tháng 4 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 973/QĐ-BCT – Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng áp dụng cho chương trình dán nhãn năng lượng chi tiết như sau:

Vui lòng chờ vài giây để loading Quyết định


Ấn vào đây để download Quyết định

2019-07-26T16:09:20+07:00