Công Bố ATTP Cho Bao Bì, Dụng Cụ Tiếp Xúc Với Thực Phẩm

2022-01-12T09:18:10+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Công Bố ATTP Cho Bao Bì, Dụng Cụ Tiếp Xúc Với Thực Phẩm 2022-01-12T09:18:10+07:00

Nghị Định, Quyết định, Thông Tư, QCVN, TCVN Về ATTP

2022-01-12T09:19:45+07:00

Phúc Gia® Cung Cấp Nội Dung Các Nghị Định, Quyết định, Thông Tư, QCVN, TCVN Về An Toàn Thực Phẩm Đang Được Bộ Y Tế Áp Dụng Theo Pháp Luật Hiện Hành Tới Mọi Doanh Nghiệp. Hãy Đến Với Phúc Gia® Để Nhận Được Sự Tư Vấn Chuyên Sâu Và Dịch Vụ Công Bố ATTP Trọn

Nghị Định, Quyết định, Thông Tư, QCVN, TCVN Về ATTP 2022-01-12T09:19:45+07:00

Các Dịch Vụ Nhà Nước Trực Thuộc Quản Lý Bộ Y Tế

2019-09-26T10:06:37+07:00

Phúc Gia® Cung Cấp Thông Tin Về Các Dịch Vụ Trực Thuộc Bộ Y Tế Trong Đó Có Các Quyết Định, Thông Tư, Nghị Định, TCVN, QCVN Chi TiếtTới Các Đơn Vị, Đây Là Những Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Nhiều Doanh Nghiệp. Hy Vọng, Những Thông Tin Mà Phúc Gia® Cung Cấp

Các Dịch Vụ Nhà Nước Trực Thuộc Quản Lý Bộ Y Tế 2019-09-26T10:06:37+07:00

Công Bố An Toàn Thực Phẩm Cho Các Sản Phẩm Bánh, Kẹo

2020-05-07T10:02:21+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Công Bố An Toàn Thực Phẩm Cho Các Sản Phẩm Bánh, Kẹo 2020-05-07T10:02:21+07:00

Công Bố An Toàn Thực Phẩm Cho Ấm Siêu Tốc Nhanh

2020-05-07T10:02:34+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Công Bố An Toàn Thực Phẩm Cho Ấm Siêu Tốc Nhanh 2020-05-07T10:02:34+07:00

Công Bố ATTP Các Loại Máy Xay

2020-05-07T10:02:41+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Công Bố ATTP Các Loại Máy Xay 2020-05-07T10:02:41+07:00

Công Bố An Toàn Thực Phẩm Nồi Cơm Điện Nhanh

2020-05-07T10:03:24+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Công Bố An Toàn Thực Phẩm Nồi Cơm Điện Nhanh 2020-05-07T10:03:24+07:00

Công Bố An Toàn Thực Phẩm Cho Lò Nướng Nhanh

2020-05-07T10:03:35+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Công Bố An Toàn Thực Phẩm Cho Lò Nướng Nhanh 2020-05-07T10:03:35+07:00

Công Bố An Toàn Thực Phẩm Cho Máy Làm Kem Gia Đình

2020-05-07T10:03:43+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Công Bố An Toàn Thực Phẩm Cho Máy Làm Kem Gia Đình 2020-05-07T10:03:43+07:00

Công Bố An Toàn Thực Phẩm Cho Máy Vắt Cam

2020-05-07T10:04:27+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Công Bố An Toàn Thực Phẩm Cho Máy Vắt Cam 2020-05-07T10:04:27+07:00