Công Văn 2651/BCT-TKNL - Đề Xuất Kế Hoạch Triển Khai Nhiệm Vụ
Về Sử Dụng Năng Lượng Tiết Kiệm Và Hiệu Quả 2019-2030

/Công Văn 2651/BCT-TKNL – Đề Xuất Kế Hoạch Triển Khai Nhiệm Vụ Về Sử Dụng Năng Lượng Tiết Kiệm Và Hiệu Quả 2019-2030

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Phúc Gia – Cung Cấp Thông Tin Đầy Đủ Về Nội Dung Công Văn 2651/BCT-TKNL – Đề Xuất Kế Hoạch Triển Khai Nhiệm Vụ Về Sử Dụng Năng Lượng Tiết Kiệm Và Hiệu Quả 2019-2030 Tới Các Đơn Vị, Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Các Doanh Nghiệp, Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia Tham Khảo Nhé!

Vui lòng chờ vài giây để load Công Văn 2651/BCT-TKNL

Ấn vào đây để download Công Văn 2651/BCT-TKNL.

Các bài viết liên quan đến Nhãn Năng Lượng:

https://phucgia.com.vn/nhan-nang-luong/

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2023-10-17T11:22:45+07:00