Công Văn 5917/BCT-KHCN Kiểm Tra Nhà Nước Với Thực Phẩm NK

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Công Văn 5917/BCT-KHCN Kiểm Tra Nhà Nước Về An Toàn Thực Phẩm Đối Với Thực Phẩm Nhập Khẩu Tới Các DN. Ngoài Ra, Công Văn Này Cũng Quy Định Các Đơn Vị Thực Hiện Kiểm Tra Nhà Nước Về ATTP Với Thực Phẩm Nhập Khẩu Thuộc Phạm Vi Quản Lý Của Bộ Công Thương!

Vui lòng chờ vài giây để loading Công Văn 5917/BCT-KHCN

Ấn vào đây để download Công Văn 5917/BCT-KHCN

Các Bài Viết Liên Quan Đến Dịch Vụ Kiểm Tra Nhà Nước:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2023-10-16T09:34:30+07:00