Đèn Điện Dùng Cho Chiếu Sáng Khẩn Cấp

/Đèn Điện Dùng Cho Chiếu Sáng Khẩn Cấp

Theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, các sản phẩm Đèn điện dùng cho chiếu sáng khẩn cấp thuộc QCVN 19:2019/BKHCN, phải được tiến hành các thủ tục Thử nghiệm, Chứng nhận hợp quy và/hoặc Công bố hợp quy, dán tem hợp quy trước khi lưu hành ra thị trường.

Các quy định về phân loại đèn, phạm vi áp dụng hoặc những đèn không thuộc phạm vi áp dụng đối với Đèn điện dùng cho chiếu sáng khẩn cấp sẽ được Phòng thử nghiệm Phúc Gia cung cấp và làm rõ trong bài viết dưới đây.

  1. Đèn điện dùng cho chiếu sáng khẩn cấp là gì?

Là đèn điện chiếu sáng sử dụng khí nguồn cung cấp cho chiếu sáng thông thường bị sự cố; chiếu sáng khẩn cấp bao gồm chiếu sáng thoát hiểm khẩn cấp, chiếu sáng trong khu vực làm việc rủi ro cao và chiếu sáng dự phòng.

  1. Phạm vi áp dụng của Đèn điện dùng cho chiếu sáng khẩn cấp thuộc QCVN 19:2019/BKHCN?

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với đèn điện dùng cho chiếu sang khẩn cấp được sử dụng với các nguồn sáng bằng nguồn điện khẩn cấp không lớn hơn 1000 V.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)

Phone: 024777966960982996696
Email: info@phucgia.com.vn

Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!

2020-04-20T08:30:17+07:00