Đèn Led Tube – Nội Dung Ghi Nhãn Bắt Buộc Theo QCVN 19

/Đèn Led Tube – Nội Dung Ghi Nhãn Bắt Buộc Theo QCVN 19

Đèn Led Tube, Đèn LED ống thẳng, Đèn LED Tuýp sau đây gọi chung là Đèn Led Tube.

Ghi nhãn Đèn Led Tube (Led ống thẳng/ Led tuýp/ Led tube) đạt chuẩn yêu cầu về Hợp quy Đèn LED QCVN 19 (Nội dung ghi nhãn bắt buộc theo QCVN 19 đối với Đèn Led Tube) hay Ghi nhãn Đèn LED Tube là 1 trong những nội dung bắt buộc thuộc quy định của Hợp quy Đèn LED QCVN 19.

Tuy nhiên rất nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hay nhập khẩu đèn LED chưa nắm rõ được những yêu cầu bắt buộc phải thể hiện trên nhãn để nhãn Đèn LED Tube phù hợp yêu cầu của Hợp quy QCVN 19. Vì vậy Phòng thử nghiệm Phúc Gia sẽ giúp quý doanh nghiệp làm rõ những nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn đối với đèn LED Tube.

Nhãn đèn LED tube

thông tin bổ sung nhãn đèn LED Tube

Thong_Tin_Trong_Tai_Lieu_Huong_Dan_LED_Tube

Căn cứ vào mục 2.1.3, QCVN 19:2019/BKHCN, Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế thay thế bóng đèn huỳnh quang dạng ống thẳng (LED Tube) phải phù hợp với quy định tại TCVN 11846:2017.

Căn cứ mục 5 – Ghi nhãn, TCVN 11846:2017, Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế thay thế bóng đèn huỳnh quang dạng ống thẳng (LED Tube) phải thể hiên những nội dung ghi nhãn chi tiết tại bảng sau:

STT Yêu cầu Chi tiết Ví dụ minh họa Yêu cầu
 Căn cứ mục 5 – Ghi nhãn, TCVN 11846:2017

5.1

Ghi nhãn trên bóng đèn.

Bóng đèn phải được ghi nhãn với nội dung chi tiết trong bảng

Yêu cầu:

– Ghi nhãn rõ ràng và bền

– Cỡ chữ/số: ≥ 2 mm

– Cỡ ký hiệu: ≥ 5 mm.

 a) Nhãn xuất xứ Nhãn này có thể là nhãn thương mại, tên nhà chế tạo hoặc tên đại lý được ủy quyền Ví dụ: Philips, Osram, Nanoco…
 b) Điện áp danh định hoặc dải điện áp danh định Ghi “V” hoặc “vôn”

Chú ý: Điện áp danh định hoặc dải điện áp danh định của bóng đèn có thể khác với điện áp hở mạch.

Ví dụ: 220 V;

220 – 240 V

 c) Công suất danh định Ghi “W” hoặc “oát” Ví dụ: 15 W;
 d) Tần số danh định Ghi bằng “Hz” hoặc “kHz” Ví dụ: 50 Hz;
50/ 60 Hz
 

 e) Các bóng đèn LED hai đầu chỉ thích hợp để sử dụng với một số loại balát (ví dụ balát sắt từ) phải được ghi nhãn với ký hiệu như trên Hình 1 và/hoặc Hình 2.

 

hinh 1

Hình 1 – Bóng đèn thích hợp với làm việc ở tần số cao

hinh 2

Hình 2 – Bóng đèn thích hợp với làm việc ở tần số 50 Hz hoặc 60 Hz

Chú thích: Giải thích ý nghĩa của Hình 1 và Hình 2 phải nêu trong tài liệu hướng dẫn.

 
   f) Bóng đèn LED hai đầu phải được ghi nhãn theo Hình 3 và với thông tin sau: “Bóng đèn này không thích hợp để sử dụng trong các đèn điện khẩn cấp được thiết kế cho các bóng đèn huỳnh quang hai đầu”.

không thích hợp làm việc khẩn cấp

Hình 3 – Bóng đèn không thích hợp cho làm việc ở tình trạng khẩn cấp

Chú thích: Các yêu cầu bổ sung để hỗ trợ cho chiếu sáng khẩn cấp sẽ được xây dựng trong tương lai.

   g) Nếu bóng đèn hai đầu nhất thiết phải sử dụng với các bộ phận thay thế cho tắcte thì chúng phải được ghi nhãn với mã hiệu kiểu của tắcte LED thay thế. Tắcte LED thay thế phải được ghi nhãn như Hình 4. Tắc te

Hình 4 – Tắcte LED thay thế

 
 

 h) Cung cấp thông tin về khả năng chống thâm nhập của bụi và nước.

 

Đối với bóng đèn cần được sử dụng trong các điều kiện khô hoặc trong đèn điện có bảo vệ, xem Hình 5.

khong-dung-noi-am-uot

Hình 5 – Bóng đèn cần được sử dụng trong điều kiện khô hoặc trong đèn điện có bảo vệ

   i) Dải nhiệt độ môi trường danh định của bóng đèn.

Ví dụ: -20oC ~ + 60 oC

5.2

Ghi nhãn trên bóng đèn, trên giấy bọc hoặc hộp trực tiếp đựng bóng đèn hoặc trong hướng dẫn.

Thông tin mục 5.2 phải được ghi trên:

– bóng đèn;

– hoặc trên giấy bọc;
-hoặc hộp đựng bóng đèn trực tiếp; – hoặc trong hướng dẫn.

Yêu cầu: Phải thể hiện những nội dung ở bảng bên.

 a) Dòng điện danh định Ghi “A” hoặc “ampe” Ví dụ: 0.16A; 160mA; 160 miliAmpe …

 b) Điều kiện đặc biệt hoặc các hạn chế phải được tuân thủ đối với hoạt động của bóng đèn

Ví dụ: Trong trường hợp bóng đèn không thích hợp cho việc điều chỉnh độ sáng thì có thể sử dụng ký hiệu như trên Hình 6. không điều chỉnh độ sáng

Hình 6: Không cho phép điều chỉnh độ sáng

5.3

Tài liệu hướng dẫn  

5.3.1

Quy định chung

– Ngoài các thông tin nêu trong 5.2, bóng đèn LED hai đầu phải có hướng dẫn quy định tất cả các bước cần thiết để thay bóng đèn huỳnh quang bằng bóng đèn LED.

Ví dụ như: thay tắcte.

– Tất cả các hướng dẫn cần thiết được nêu chi tiết trong tiêu chuẩn an toàn này phải được thể hiện trên bóng đèn hoặc trên bao bì sản phẩm hoặc trong hướng dẫn sử dụng của nhà chế tạo và phải được cung cấp cùng với bóng đèn.

– Ý nghĩa của các ký hiệu trong 5.1 và 5.2 cần được giải thích rõ ràng (sử dụng từ ngữ) trong tài liệu hướng dẫn.

Nội dung của hướng dẫn phải bao gồm những thông tin dưới đây.

 

5.3.2

 

 

 

Công bố về sản phẩm.

Phải cung cấp các thông tin yêu cầu trong các điểm 1 đến 5 điểm như cột bên:

 

  1) Danh mục tất cả các bộ phận.  
  2) Kiểu bóng đèn huỳnh quang mà bóng đèn LED được thiết kế để thay thế
  3) Nội dung cảnh báo về việc không sửa đổi đèn điện mà bóng đèn LED sẽ được thay vào.
 4) Dải nhiệt độ môi trường của bóng đèn phải được công bố (*)  
 5) Công bố: “Bóng đèn này được thiết kế cho mục đích thông dụng (không dùng cho các mục đích khác ví dụ trong khí quyển nổ)”.  

(*) Trong trường hợp nhiệt độ môi trường nhỏ nhất của dải lớn hơn -20 oC hoặc nhiệt độ môi trường lớn nhất của dải nhỏ hơn + 60 oC thì tài liệu hướng dẫn của bóng đèn phải có thông tin dưới đây.

“Bóng đèn này không thích hợp để sử dụng trong tất cả các ứng dụng trong đó bóng đèn huỳnh quang truyền thống được sử dụng. Dải nhiệt độ của bóng đèn này bị hạn chế hơn. Trong trường hợp có nghi ngờ liên quan đến tính thích hợp của ứng dụng, cần tham vấn nhà chế tạo bóng đèn”.

Chú thích: Tiêu chuẩn này dựa trên giả thiết dải nhiệt độ môi trường bình thường kỳ vọng của bóng đèn huỳnh quang có thể được thay thế bằng các sản phẩm này là -20 oC đến +60 oC.

5.3.3

 

 

Hướng dẫn bằng hình ảnh

Điều này có thể được sử dụng thay cho 5.3.4.

Các bước lắp sản phẩm vào đèn điện hiện có phải theo như Hình 7. Nếu không cần thay tắcte, bỏ qua bước 4 và bước 5 trong Hình 7 và trong 5.3.4

các bước tháo lắp đèn LED tube

Hình 7 – Các bước tháo bóng đèn huỳnh quang và lắp bóng đèn LED hai đầu được thiết kế để thay cho bóng đèn huỳnh quang ống thẳng

 

5.3.4

Lắp đặt

Điều này có thể được sử dụng thay cho 5.3.3

 

Mô tả các bước cần thực hiện phù hợp với hướng dẫn bằng hình ảnh trên Hình 7.

Ví dụ cho kiểu đèn thay thế không cần sửa đổi đèn điện.

 (1) Ngắt điện.

 (2) và (3) Tháo bóng đèn truyền thống

 (4) Tháo tắcte

 (5) Lắp tắcte LED vào đui tắcte

 (6) Lắp bóng đèn LED vào đui đèn

 (7) Cố định vị trí bằng cách xoay bóng đèn 90o.

 (8) Đóng điện và kiểm tra khởi động của bóng đèn.

 

5.4

 

Sự phù hợp

Kiểm tra sự phù hợp với 5.1 đến 5.3 như sau:

– Kiểm tra việc có nhãn và độ rõ ràng của nhãn bằng cách xem xét bằng mắt.

– Độ bền của nhãn – trên bóng đèn (cố gắng xóa nội dung ghi nhãn) được kiểm tra bằng cách:

+ Bước 1: chà xát nhẹ lên nhãn trong 15 s bằng miếng vải thấm đẫm nước và sau khi làm khô

+ Bước 2: chà xát nhẹ một lần nữa trong 15 s bằng miếng vải thấm đẫm hexan.

=> Nhãn vẫn phải dễ đọc sau thử nghiệm này.

Nội dung thông tin yêu cầu trong 5.2 và 5.3 được kiểm tra bằng cách xem xét

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 024 7779 6696098 299 6696
Email: lab@phucgia.com.vn
“Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
“Chúng tôi luôn mong muốn: mang lại nhiều GIÁ TRỊ nhất cho bạn!”

2021-08-31T15:57:13+07:00