Energy Efficiency Test Result for Television

/Energy Efficiency Test Result for Television

Read more: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Phuc Gia – Providing Content About Television Testing Result Form At Phuc Gia Testing Lab To Units And Businesses. This Is One Of The 10 Products That Phuc Gia Testing Lab Has Been Accredited By Bureau of Accreditation (BoA)(under the Ministry of Science and Technology).

Tiếp nhận mẫu Tivi

Please wait a few seconds to load Television Testing Result Form at Phuc Gia Laboratory

Click here to download Television Testing Result Form at Phuc Gia Laboratory

 

RELATED POSTS:

For more information, please contact:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 0981 996 996/ 098 299 6696/ 024 7779 6696

Email: lab@phucgia.com.vn
Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia: “Chính Xác – Khách Quan – Kịp Thời – Tin Cậy”

2021-10-16T10:19:26+07:00
error: Nội dung đã được bảo vệ !!