Hướng Dẫn Thử Nghiệm An Toàn Đối Với Lò Vi Sóng Theo QCVN 04:2009/BKHCN

Phúc Gia® – Cung Cấp Bài Viết Hướng Dẫn Thử Nghiệm An Toàn Cho Lò Vi Sóng Theo Tiêu Chuẩn QCVN 04:2009/BKHCN Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Dưới Đây Là Những Thông Tin Quan Trọng Liên Quan Đến Việc Thử Nghiệm Và Áp Dụng QCVN 04:2009/BKHCN. Hãy Cùng Phúc Gia Tham Khảo Bài Viết Dưới Đây Nhé!

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

1) Khi nào doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm An toàn đối với Lò vi sóng theo QCVN 04:2009/BKHCN?

Căn cứ theo  Thông tư số 16/2010/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 21/2009/TT-BKHCN – QCVN 04:2009/BKHCN/SĐ01:2016 về An toàn đối với thiết bị điện và điện tử.

 • Kể từ ngày 01/01/2011: sản phẩm lò vi sóng nêu tại số thứ tự 8 Phụ lục của QCVN 04:2009/KHCN chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, gắn dấu hợp quy và đăng ký hồ sơ chất lượng theo quy định.

=> Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh lò vi sóng bắt buộc thử nghiệm an toàn đối với lò vi sóng theo QCVN 04:2009/BKHCN từ ngày 01/01/2011.

2) Vì sao doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm An toàn đối với Lò vi sóng theo QCVN 04:2009/BKHCN?

Doanh nghiệp buộc phải thực hiện thử nghiệm an toàn cho Lò vi sóng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2009/BKHCN vì nhiều lý do. Trước hết, việc này đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất và hoạt động đúng cách, giảm nguy cơ gây tai nạn hoặc thương tích cho người dùng. Ngoài ra, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật là một yêu cầu pháp lý, giúp doanh nghiệp tránh rủi ro pháp lý và tài chính. Sản phẩm an toàn cũng tạo niềm tin từ người tiêu dùng và bảo vệ uy tín thương hiệu trên thị trường. Cuối cùng, việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cũng là bước quan trọng để mở cửa cho cơ hội xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế.

3) Bộ Khoa học và Công nghệ có đưa ra tiêu chuẩn thực hiện Thử nghiệm An toàn đối với Lò vi sóng không?

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/09/2009 về việc ban hành và thực hiện QCVN 04:2009/BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử”. Trong đó bao gồm Quy định chung, Yêu cầu về an toàn, Yêu cầu về quản lý, Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, Tổ chức thực hiện và Phụ lục để hướng dẫn việc Thử nghiệm an toàn nói chung. 

4) Kiểu loại Lò vi sóng bắt buộc phải Thử nghiệm An toàn theo QCVN 04:2009/BKHCN?

Tiêu chuẩn này quy định về an toàn đối với  vi sóng dùng trong gia đình có điện áp danh định không lớn hơn 250 V.
Tiêu chuẩn này cũng quy định cho lò vi sóng kết hợp áp dụng theo phụ lục AA.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:
– lò vi sóng dùng trong thương mại (IEC 60335-2-90);
– thiết bị gia nhiệt bằng vi sóng dùng cho công nghiệp (IEC 60519-6);
– thiết bị được thiết kế để sử dụng ở những nơi có điều kiện đặc biệt, như khí quyển có chứa chất ăn mòn hoặc dễ nổ (bụi, hơi hoặc khí).

Chú ý:
– đối với thiết bị được thiết kế để sử dụng trên xe, tàu thủy hoặc máy bay có thể cần có yêu cầu bổ sung;
– các cơ quan chức năng Nhà nước về y tế, bảo hộ lao động và các cơ quan chức năng tương tự có quy định bổ sung.

Lò vi sóng

5) Các yêu cầu kỹ thuật khi Thử nghiệm An toàn Lò vi sóng theo QCVN 04:2009/BKHCN?

Các thiết bị điện và điện tử phải bảo đảm an toàn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) tương ứng được quy định trong QCVN 04:2009/BKHCN.

Theo QCVN 04:2009/BKHCN, Mục 2: Yêu cầu về an toàn nêu rõ:
“2.8 Lò vi sóng phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-25:2007 (IEC 60335-2-25: 2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị tương tự. An toàn, Phần 2-25: Yêu cầu cụ thể đối với lò vi sóng, lò vi sóng kết hợp.”

6) Phúc Gia có thể hỗ trợ gì cho bạn trong quá trình thử nghiệm, chứng nhận hợp quy (QCVN 04) cho Lò vi sóng?

Phúc Gia® Thực Hiện:

a) Đánh giá tính pháp lý của hồ sơ

 • Đội ngũ chuyên gia sẽ phân tích hồ sơ đánh giá sự phù hợp về tính pháp lý.

b) Phúc Gia® đại diện khách hàng hoàn tất thủ tục đăng ký online

 • Tiến hành chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ;
 • Đăng ký kiểm tra Nhà nước về chứng nhận hợp quy sản phẩm;

c) Tư vấn miễn phí thủ tục pháp lý

 • Tư vấn về những quy định, thủ tục trong việc xin giấy Chứng nhận Hợp Quy;
 • Tư vấn về vấn đề thử nghiệm: mẫu điển hình, về chỉ tiêu kiểm nghiệm đối với từng sản phẩm cụ thể;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ đăng ký Hợp Quy;
 • Tư vấn câu hỏi thắc mắc về vấn đề pháp lý khác liên quan.

d) Đánh giá tính pháp lý của hồ sơ

 • Đội ngũ chuyên gia cùng luật sư sẽ phân tích hồ sơ đánh giá sự phù hợp về tính pháp lý (sắp xếp gặp mặt luật sư nếu khách hàng có yêu cầu);
 • Hỗ trợ dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

e) Phúc Gia® đại diện khách hàng hoàn tất thủ tục xin Chứng nhận Hợp Quy

 • Tiến hành chuẩn bị soạn thảo hồ sơ;
 • Đại diện nộp hồ sơ tại Bộ Khoa học và Công nghệ;
 • Có trách nhiệm theo dõi hồ sơ, nhận kết quả hoặc xử lý những phản hồi từ cơ quan chuyên ngành.

7) Hồ sơ chứng nhận hợp quy theo QCVN 04 đối với Lò vi sóng yêu cầu những giấy tờ gì?

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Hồ sơ Hải quan gồm: Sale Contract, Invoice, Packing List, Bill of Lading/ Airway Bill…;
 • Biên bản bàn giao Cont của doanh nghiệp với hãng tàu (Đối với hàng nguyên cont);
 • Kết quả thử nghiệm.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-06-14T08:12:03+07:00