Nghị Định 30/2020/NĐ-CP - Về Công Tác Văn Thư

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Nghị Định 30/2020/NĐ-CP – Về Công Tác Văn Thư Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Các Doanh Nghiệp Do Vậy Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia Tham Khảo Nhé!

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính Phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư.

Vui lòng chờ vài giây để loading Nghị Định 30/2020/NĐ-CP

Ấn vào đây để download Nghị Định 30/2020/NĐ-CP

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 0981 996 996098 299 6696024 7779 6696
Email: lab@phucgia.com.vn
Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia: “Chính Xác – Khách Quan – Kịp Thời – Tin Cậy”

2023-01-06T11:59:13+07:00