Trung Tâm Chứng Nhận Phúc Gia
- Quy Định Nguyên Tắc và Điều Kiện Chứng Nhận Sản Phẩm

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Trung Tâm Chứng Nhận Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Quy Định Nguyên Tắc và Điều Kiện Chứng Nhận Sản Phẩm Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Quy định này nhằm xác định nguyên tắc và điều kiện cho hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn – quy chuẩn kỹ thuật của Trung tâm Chứng nhận Phúc Gia (PGC)

Vui lòng chờ vài giây để loading Nguyên Tắc Chứng Nhận 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2023-11-23T10:14:15+07:00